ТОП 10 ТЪРГОВЦИ И ДИСТРИБУТОРИ НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5, май 2019

Дата: 30.05.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
ТОП 10 ТЪРГОВЦИ И ДИСТРИБУТОРИ НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ В БЪЛГАРИЯ

Владимир Чириков, Пазарен анализатор

Владимир представи проект, който класира търговците на бързооборотни стоки в България, подготвен в помощ на мениджърите от сектора, за да направят справка, когато търсят нови партньори и търговски канали за развитие на бизнеса си. Класацията Топ 300 използва най-обективния измерител на положителното развитие на един търговец, а именно нетните приходи от продажби на стоки. Последният, попадащ в класацията търговец е с оборот около 7,5 млн. лева.

Класацията не включва търговците на цигари и тютюневи изделия, както и дъщерни предприятия на производители. Класацията групира първо всички компании, извършващи търговия с бързооборотни стоки в низходящ ред на реализираните обороти, следва класация с изменения на приходите на годишна база и след това са класирани компаниите по сектори „Търговци на дребно с бързооборотни стоки”, „Търговци на едро с бързооборотни стоки”, „Търговци на едро с напитки”, „Търговци на дребно с парфюмерия и козметика” и „Търговци на едро с парфюмерия и козметика”.

Изводите са, че Топ 300 търговци генерират около 11,4% от БВП на страната. Очакванията са този дял да расте. 7,5% е средният ръст на приходите в Топ 300 и той почти двойно изпреварва ръста на икономиката на страната. 80% от компаниите отбелязват ръст в приходите за 2018 година.