MARKETING CORNER - КОЕ Е ОБЩОТО МЕЖДУ ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕТО И БИО ПРОДУКТИТЕ?

Брой 5, май 2019

Дата: 30.05.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
MARKETING CORNER - КОЕ Е ОБЩОТО МЕЖДУ ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕТО И БИО ПРОДУКТИТЕ?

Даньо Димитров, JTN Research

Иван Александров, ebag.bg

Яни Драгов, „Смарт органик”

Има ли нещо общо и кое е то между онлайн пазаруването и био продуктите? Това се опитахме да разберем по време на Marketing corner - една от паралелните сесии в рамките на конференцията. Макар на пръв поглед двете теми да изглеждаха доста различни, все пак направихме опит да потърсим пресечната точка между тях. Това се случи с помощта на Даньо Димитров от JTN Research, Иван Александров от ebag.bg и Яни Драгов от „Смарт органик”.

Чрез проучването на JTN Research, което беше направено специално за конференцията, се опитахме да проверим дали има припокриване на профилите на хора, които пазаруват био продукти и тези, които пазаруват онлайн. Самото изследване беше направено чрез интегрирането на нова методология наречена „пасивно мерене”, при която част от интервюираните са дали съгласие да инсталират софтуер на устройството, от което са участвали в проучването. Този софтуер следи тяхното реално онлайн поведение между 6 и 9 седмици. Основната цел на това пасивно мерене е да се открие какво е реалното поведение на хората спрямо това, което те твърдят, или поне мислят, че правят като потребители. Целта на проучването, направено от агенцията бе да създаде максимално близкия до 360-градусов профил на потребителя – какво си мисли, какво си мисли, че прави и какво реално прави.

Част от любопитните заключения на проучването бяха, че типичният клиент на онлайн търговците прекарва 6% от дневното си „интернет време“, или средно 22 минути на ден в разглеждане на онлайн магазини и пазаруване от тях. Друг интересен момент беше, че 20% от търсенията на биохрани са в една онлайн сесия с търсене на рецепти.

Иван Александров и Яни Драгов се включиха в дискусията след презентацията, за да разкажат за спецификите на техните бизнеси и какви усилия са необходими, за да се развиват онлайн продажбите на бързооборотни стоки или био продукти на българския пазар.