SALES LAB - КАК МОЖЕМ ДА СИ ПАРТНИРАМЕ С БАЙЕРИТЕ ЗА ПО-ДОБРИ И УСТОЙЧИВИ РЕЗУЛТАТИ?

Брой 5, май 2019

Дата: 30.05.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
SALES LAB - КАК МОЖЕМ ДА СИ ПАРТНИРАМЕ С БАЙЕРИТЕ ЗА ПО-ДОБРИ И УСТОЙЧИВИ РЕЗУЛТАТИ?

Екатерина Котева, управител на консултантска компания „Традека”

„Търговски взаимоотношения с веригите” беше темата на паралелната сесия, насочена към мениджърите, занимаващи се с продажби. Тя беше водена от Екатерина Котева, управител на консултантска компания „Традека”.

Присъстващите имаха поставени за решаване практически задачи по три теми, с които се сблъскват в ежедневната си работа, като например какво е joint business planning и на каква база можем да си партнираме с търговците на оперативно ниво (дори без да има top-to-top одобрение, а само в оперативната работа между КАМ и баер); какви са предизвикателствата при лансиране на иновативен асортимент и как можем да ги преодолеем (включително препоръки към мениджмънта и към sales екипите). Беше разгледан хипотетичен случай, в който бяха представени гледната точка на търговец от верига (сравнителна таблица за резултати и условия по доставчици в една категория) и тази на трима различни доставчици в категорията и тяхната гледна точка към клиента. Двете гледни точки демонстрираха работни инструменти за систематизиране на информацията и оценка на представянето по клиенти/доставчици.

Аудторията беше разделена на три групи и всяка имаше задача, решение на която да представи в края на заниманието. Уъркшопа и съдържанието му преля съвсем естествено в една от следващите презентации, чиято основна тема беше демонстрация именно на реално постигнати добри резултати, следствие на приложен партньорски подход в работата между доставчик и търговец.