Пазарът на плодови напитки и сокове в Европа

Дата: 28.09.2012 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарът на плодови напитки и сокове в Европа

Европейският пазар на плодови напитки бавно са се съвзема през 2010 и 2011г., което се дължи на увеличения обем на търсене на плодови сокове. Излизайки от кризата най-големите пет пазара на плодови напитки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) се стабилизираха по отношение на количеството продажби и отбелязаха окуражаващ ръст, което бе резултат от нарастващия интерес към натуралните соковете с добавени витамини и минерали. Франция остава най-динамичният пазар за сокове и нектари, докато Германия продължава да среща трудности, реализирайки спад в консумацията. Положителни тенденции бяха забелязани също сред средни и малки европейски пазари, като Холандия и Португалия.

 

Количество на реализираните сокове в обем 2006 – 2015 (млн. литра)

 

Източник: Mintel GMN

 

Източноевропейските пазари за плодови сокове като Полша и Чехия, пострадаха от икономическата криза, което доведе до спад в покупателната способност на населението. На други пазари, като Русия например, продажбите в количествено отношение намаляват спрямо 2008г., но страната продължава да се представя добре, реализирайки печалба в сектора. Турция отбеляза най-големия ръст през изминалите пет години, което се дължи най-вече на развиващата й се икономика.

Европейският съюз със своите 27 страни членки представлява най-големият пазар на плодови сокове в света, следван от Северна Америка и Азия. Това подреждане може скоро да се промени, защото консумация в някои региони бързо нараства.

След САЩ, Германия е най-големият пазар на сокове в световен мащаб, следвана от Китай, Русия, Франция, Япония и Великобритания. Интересно е, че консумацията на натурални сокове и нектари изостава спрямо другите напитки от категорията. Средно около 40 литра сокове на човек са изпивани в Европейския съюз, като общо за Европа литрите са 23. Това е доста по-малко количество, в сравнение със средногодишното потребление от 76 л бира на човек, 78 л газирани напитки и 110 л бутилирана вода.

Натуралните сокове са най-търсеният продукт на европейския пазар, докато замразените сокове и фрешовете са все още развиваща се ниша. Франция, Великобритания и Швеция имат по-добре развит пазар за замразени сокове. Европейският пазар напоследък се сблъсква с тенденцията потребителите да се насочват към по-евтини алтернативи на тези продукти. Фрешовете се считат за най-елитната напитка от сегмента най-вече поради високата им цена. През 2010-11г. се наблюдаваше засилен интерес към разтворимите напитки и соковете с по-ниско плодово съдържание, които бяха предпочитани като по-евтина алтернатива на натуралните сокове и нектарите.

 

„Пет на ден” са програми, действащи в страни като САЩ, Великобритания и Германия, които насърчават местното население да консумира поне пет порции плодове или зеленчуци на ден. Въпреки, че съществува силен интерес към подобни програми и че хранителните качества на соковете се подобряват, намаляващите и несигурни доходи на потребителите най-вероятно ще доведат до спад в развитието на този пазар.

 

Част от анализа Fruit Juice and Juice Drinks in Europe (ноември, 2011г.), изготвен от компанията за проучване на пазарите MINTEL