Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Дата: 19.03.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Търговия с бързооборотни стоки 13.1% leftmiddleright
Производство на бързооборотни стоки 8.93% leftmiddleright
Внос на бързооборотни стоки 8.93% leftmiddleright
Износ на бързооборотни стоки 0.89% leftmiddleright
Лотистика и дистрибуция 0.6% leftmiddleright
Туристически сектор 38.99% leftmiddleright
Хотели, ресторанти, кафенета (ХоРеКа) 33.63% leftmiddleright
Модна индустрия 2.38% leftmiddleright
Фармацевтична промишленост 0.3% leftmiddleright
Услуги и обслужващи сектори 3.87% leftmiddleright
Маркетинг и реклама 2.98% leftmiddleright
Друго – моля, посочете в коментар 7.44% leftmiddleright