Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Дата: 19.03.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Търговия с бързооборотни стоки 15.6% leftmiddleright
Производство на бързооборотни стоки 10.64% leftmiddleright
Внос на бързооборотни стоки 10.64% leftmiddleright
Износ на бързооборотни стоки 0.71% leftmiddleright
Лотистика и дистрибуция 0.35% leftmiddleright
Туристически сектор 36.52% leftmiddleright
Хотели, ресторанти, кафенета (ХоРеКа) 35.82% leftmiddleright
Модна индустрия 1.42% leftmiddleright
Фармацевтична промишленост 0% leftmiddleright
Услуги и обслужващи сектори 3.19% leftmiddleright
Маркетинг и реклама 2.84% leftmiddleright
Друго – моля, посочете в коментар 8.51% leftmiddleright