Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Дата: 19.03.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Търговия с бързооборотни стоки 0% leftmiddleright
Производство на бързооборотни стоки 1.05% leftmiddleright
Внос на бързооборотни стоки 0% leftmiddleright
Износ на бързооборотни стоки 0% leftmiddleright
Лотистика и дистрибуция 0% leftmiddleright
Туристически сектор 38.95% leftmiddleright
Хотели, ресторанти, кафенета (ХоРеКа) 44.21% leftmiddleright
Модна индустрия 2.11% leftmiddleright
Фармацевтична промишленост 0% leftmiddleright
Услуги и обслужващи сектори 7.37% leftmiddleright
Маркетинг и реклама 5.26% leftmiddleright
Друго – моля, посочете в коментар 1.05% leftmiddleright