Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Дата: 19.03.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Търговия с бързооборотни стоки 4.94% leftmiddleright
Производство на бързооборотни стоки 0.62% leftmiddleright
Внос на бързооборотни стоки 0.62% leftmiddleright
Износ на бързооборотни стоки 0.62% leftmiddleright
Лотистика и дистрибуция 0.62% leftmiddleright
Туристически сектор 37.04% leftmiddleright
Хотели, ресторанти, кафенета (ХоРеКа) 46.91% leftmiddleright
Модна индустрия 1.85% leftmiddleright
Фармацевтична промишленост 0% leftmiddleright
Услуги и обслужващи сектори 4.94% leftmiddleright
Маркетинг и реклама 4.32% leftmiddleright
Друго – моля, посочете в коментар 1.85% leftmiddleright