Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Дата: 19.03.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Търговия с бързооборотни стоки 17.14% leftmiddleright
Производство на бързооборотни стоки 12.24% leftmiddleright
Внос на бързооборотни стоки 12.24% leftmiddleright
Износ на бързооборотни стоки 0.41% leftmiddleright
Лотистика и дистрибуция 0.41% leftmiddleright
Туристически сектор 35.1% leftmiddleright
Хотели, ресторанти, кафенета (ХоРеКа) 37.96% leftmiddleright
Модна индустрия 1.22% leftmiddleright
Фармацевтична промишленост 0% leftmiddleright
Услуги и обслужващи сектори 3.67% leftmiddleright
Маркетинг и реклама 2.86% leftmiddleright
Друго – моля, посочете в коментар 6.94% leftmiddleright