Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Дата: 19.03.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?

Търговия с бързооборотни стоки 12.26% leftmiddleright
Производство на бързооборотни стоки 8.17% leftmiddleright
Внос на бързооборотни стоки 8.17% leftmiddleright
Износ на бързооборотни стоки 0.82% leftmiddleright
Лотистика и дистрибуция 0.54% leftmiddleright
Туристически сектор 38.42% leftmiddleright
Хотели, ресторанти, кафенета (ХоРеКа) 35.69% leftmiddleright
Модна индустрия 2.18% leftmiddleright
Фармацевтична промишленост 0.27% leftmiddleright
Услуги и обслужващи сектори 3.54% leftmiddleright
Маркетинг и реклама 2.72% leftmiddleright
Друго – моля, посочете в коментар 7.36% leftmiddleright