Партньори

 

IGD

IGD

IGD е водещ източник на информация за потребителски стоки и индустрии в световен мащаб. Създадена преди повече от 100 години, компанията е разработила широкообхватни програми за изследване на тенденциите и добрите практики в търговията и доставките на бързооборотни стоки. IGD извършва анализ на потребителите, чрез поддържане на постоянен диалог с пазаруващите. Също така допринася за професионалното развитие на всички нива на хората, работещи в производство на потребителски стоки чрез специално създадената Академия и тренировъчни програми. Повече подробности относно работата на компанията, извадкови изследвания, набор от безплатни информационни бюлетини и ръководства за добри практики са достъпни на

www.igd.com.