Партньори

 

INTERNATIONAL SERVICE CHECK

INTERNATIONAL SERVICE CHECK

Основана в Мюнхен (Германия) през 1996 г., INTERNATIONAL SERVICE CHECK персонализира всяка своя програма към специфичните изисквания на бизнеса, който обслужва – от въпросите, които трябва да бъдат задавани до демографския профил на Тайните Клиенти. Иновативният подход при анализа на информацията, предоставя точни и измерими данни, които помагат на компаниите да подобрят своя процес на обслужване и да създадат дълготрайни взаимоотношения с клиентите си.

С над десет години опит в анализа на клиентското обслужване, INTERNATIONAL SERVICE CHECK извършва проверки за някои от най-известните марки в света. С помощта на най-съвременните инструменти за анализ (ISCIS ANALYTICS) и професионални Тайни Клиенти, компанията е лидер в индустрията за измерване на клиентското обслужване.

INTERNATIONAL SERVICE CHECK е търговска марка, която оперира в 48 страни с над 500 000 регистрирани Тайни Клиенти. През 2011 г. са извършени около 260 000 проверки, което означава, че на всеки две минути някъде по света се извършва проверка на обслужването от INTERNATIONAL SERVICE CHECK.

www.internationalservicecheck.com