PROGRESSIVE GROUP

► PROGRESSIVE GROUP MEDIA KIT

 

► Списание PROGRESSIVE България е част от международната Progressive Group, собственост на Crier Media Group UK Ltd. - компания базирана във Великобритания, която публикува професионални издания в областта на храните и напитките по целия свят.

 

► Списание PROGRESSIVE се издава и разпорстранява също и в Румъния, Сърбия и Хърватия.

 

PROGRESSIVE GROUP

 

България

Румъния

Хърватия

Сърбия

 

CRIER MEDIA GROUP ИЗДАНИЯ

 

Trends HRB Romania

HRB expert Croatia

HRB expert Serbia

 

Frozen Food Europe

Baker & Biscuit European

Baker&Biscuit Asia Pacific

   

Potato Business