Български фермерски съюз и Националната камара на минералните води подписаха меморандум за сътрудничество

Дата: 13.03.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Български фермерски съюз и Националната камара на минералните води подписаха меморандум за сътрудничество

Председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов и председателят на Националната камара на минералните води в България Цвети Лукарска подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство на двете организации.

Те се споразумяха за популяризиране и нов прочит на големите  ресурси от минерални води и богатото селскостопанско наследство на страната, включително традиции и практики, които са приложими в съвременни условия, а също и съвместно обогатяване на практиките за тематично-информационно осигуряване (обмен на информация и експертиза), както и участието им в различни форми на международно сътрудничество.

Предвидено е организиране, провеждане и участие в публични събития, форуми, изложби и реализиране на общи инициативи, сред които и Национален фермерски базар в принадлежащото парково пространство на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, т.нар. Докторска градина, София.