Загорка публикува Доклада си за устойчиво развитие

Дата: 25.05.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Загорка публикува Доклада си за устойчиво развитие
За осма поредна година, ЗАГОРКА АД публикува Доклада си за устойчиво развитие, обобщаващ добрите практики, реализирани от компанията през 2022 г. като част от платформата ѝ за устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят”. Докладът обобщава резултатите, постигнати от компанията в няколко ключови сфери, в които ЗАГОРКА е фокусирала усилията си и създава положителна промяна – околна среда, социална отговорност и отговорна консумация. 
 
Околна среда
В стремежа си да върви по пътя към нулеви въглеродни емисии до 2030 г. в производство, през 2022 г. ЗАГОРКА намалява СО2  до 30% спрямо 2018 г., а 6% от енергията за нуждите на производството идва от възобновяеми източници чрез соларния парк в пивоварната, който от миналата година работи с пълния си капацитет. Ефективно използване на водните ресурси е друга сфера, в която ЗАГОРКА се стреми да постигне оптимални резултати. През 2022 г. потреблението на вода в производство е достигнало до 2.87 хл/хл, което е намаление от 24% спрямо 2018 г. 
 
Също така, за да насърчи кръговия модел в операциите си ЗАГОРКА има сключен договор с компания за третирането на т. нар. мая, остатъчен продукт от пивоваренето, която е източник на храна за животни или биологична основа за органични торове. ЗАГОРКА използва и биогаз като възобновяем енергиен източник, който се извлича от отпадъчните води на пречиствателната станция в пивоварната на компанията. Компанията на 100% употребява повторно и рециклира отпадъците, което означава нулеви отпадъци депонирани на сметища.
 
Социална отговорност
През 2022 година, ЗАГОРКА даде отново старт на националния конкурс „Загорка Зелен Фонд 2022“, който да подкрепи проект, свързан с облагородяване на градската среда в гр. Стара Загора и региона. В конкурса участваха 22 проекта за опазването на околната среда или със социална насоченост, подадени от физически лица и неправителствени организации от цялата страна. Предложените идеи бяха оценени от експертното жури на „Загорка Зелен Фонд 2022“. Проектът победител ще бъде реализиран през 2023 г. в размер до 50 000 лв.
 
Също така,  през 2022 година, ЗАГОРКА заедно с марката си Ариана възобнови инициативата #Зеленодействие за опазване на околната среда чрез почистване на повече от 1 тон пластмасови отпадъци и зарибяване на 2 български язовира край София и Плевен – Искър и Горни Дъбник. 105 служители на ЗАГОРКА, заедно с членовете на техните семейства се включиха в инициативата Зеленодействие. Чрез почистването на района около тези локации, ЗАГОРКА се грижи не само за природата, но и за културата на устойчивия риболов, както и спазването на етичния му кодекс с цел да се поддържа биоразнообразието във водоемите.
 
Служителите на ЗАГОРКА също участваха и в дни на дарителството през 2022 г.  ЗАГОРКА заедно със служителите си инвестира над 106 500 лв. като предостави и от своите продукти. Компанията заедно със служителите си също така подкрепи и други организации и техните добри каузи, като подкрепа към БЧК за Украйна, Каритас и Фондация Конкордия България, както и по инициатива на служителите се направи дарение за бедстващите хора след наводнението в региона на Карловско. 
 
ЗАГОРКА подкрепи и изкуството посредством КЕВИС - инициативата за творческа изява на артисти, готови да експериментират в сферата на лендарта и кинетичното изкуство, организирана от етнографски музей на открито „ЕТЪР“.
 
И не на последно място, ЗАГОРКА е важна част от общността на град Стара Загора и допринася за благоденствието на региона. През изминалата 2022 г. ЗАГОРКА реализира „(Пре)открий Доброто тук“ - специална изложба, която разказа историята на Стара Загора в снимки, а заедно с Община Стара Загора, реализира седмото издание на културния фестивал Beerфестът.