Започват практиките на първите ученици дрогеристи

Дата: 31.05.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Започват практиките на първите ученици дрогеристи

Първите ученици дрогеристи в системата на дуалното обучение започват практиката си в реална работна среда през учебната 2023 / 2024 година. Децата от 11-и клас на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев“, гр. Варна ще имат платена практика в магазините на водещата верига за търговия с дрогерийни стоки в България – dm. Това е част от обучението им по специалността с официално наименование „Консултант ĸoзмeтични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия", специалност „Осигуряване на продуктова информация“. Учениците ще прекарват по два дни седмично в практика, а от учебната 2024 / 2025 година – по три.

От новата учебна година, паралелки дрогеристи ще има и в София, и Силистра. Така броят на класовете, които се обучават по австрийска програма ще стане 10 в 5 града, на учениците - повече от 150.

В София перспективната професия ще се изучава в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, а в Силистра – в ПГПТ "Евлогий Георгиев". Учениците ще преминат 5-годишен образователен курс, 8-12 клас, в дневна форма на обучение. Това означава следното. В първите две години те ще изучават общообразователни и специални предмети, а в последните три години в допълнение на часовете в училище, ще преминат и задължителна производствена практика. Тя ще бъде по няколко седмици в рамките на учебната година по график, изготвен от училищата. Децата завършват с професия и с диплома за средно образование.

Към момента в България обучение за дрогеристи по австрийска програма се осъществява в три града. Освен във Варна, паралелки има и в Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, гр. Плевен и в Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Димитровград. В град Плевен са сформирани две паралелки, които са 8-и и 9-и клас. В Димитровград първият клас започна обучението си по австрийска програма през учебната 2022 / 2023 година.

И в трите града е обявен прием за следващата учебна година. Освен това, се очаква по една нова паралелка да бъде разкрита в София и в Силистра. Така през учебната 2023 / 2024 година общият брой на класовете, в които се изучава популярната в Германия и Австрия професия ще бъде 10, а учениците ще са повече от 150.

Все по-големият интерес към кандидатстването по специалността „Консултант ĸoзмeтични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия", специалност „Осигуряване на продуктова информация“ се дължи основно на отличните възможности за реализация, които учениците получават след завършването. Опитът в Австрия показва че те могат да бъдат много успешни консултанти във вериги за търговия с дрогерийни стоки като dm. Друга посока на развитие е в областта на производството на био продукти и на козметика. Децата получават и задълбочени знания по химия и биология, а това логично води до следващата образователна стъпка – лекари и фармацевти.

Освен това, тъй като обучението преминава по австрийска програма, дипломираните дрогеристи могат да работят и в чужбина, където техните знания са много ценени. Те могат и да продължат образованието си в университети в Австрия или Германия, тъй като са получили много добра подготовка, която е сравнима с тази, която получават връстниците им на запад.