ИПИ: Близо една трета от приходите от търговия на дребно в България са от големите вериги

Дата: 10.05.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
ИПИ: Близо една трета от приходите от търговия на дребно в България  са от големите вериги

Компаниите от модерната търговия, или т.нар. ритейлъри, допринасят за 29,7% от общите приходи в търговията на дребно през 2021 г. и наемат 20,9% от общия брой заети лица в сектора. Това показва доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ), който отчита публично обявените през миналата календарна година данни от компаниите и е направен по поръчка на Сдружение за модерна търговия. Данните показват, че цялостното въздействие на модерната търговия върху българската икономика за 2021 г. възлиза на над 9.8 млрд. лева. Докладът е базиран на собствена методология на ИПИ и измерва както добавената стойност от дейността на компаниите от модерната търговия в България, така и допълнителните ефекти по веригата на доставките и свързаните отрасли.

Според анализа на експертите от института, средният доход на наетите в модерната търговия е с 63% по-висок от средния за търговията на дребно като цяло, което те отдават на по-високата производителност и ефективност на големите вериги.

„Данните от доклада ясно илюстрират важната роля, която модерната търговия има в сектора, приноса към българските производители, работните места и цялостната добавената стойност към българската икономика.” Така главният икономист на ИПИ Лъчезар Богданов коментира резултатите и добави, че условно-дефинираният сектор „Модерна търговия“ обхваща 79 отделни търговски дружества, които формират дейността на 67 отделни вериги от търговски обекти, всяка от които оперира под общ търговски бранд.

Добавена стойност към икономиката

Прекият принос към националната икономика на компаниите в модерната търговия, според ИПИ, достига близо 5,9 млрд. лева. Този принос е резултат от близо 4,8 млрд. лв. за доставки на стоки и услуги от български предприятия, инвестиции от близо 400 млн. лв. и над 700 млн. лева нетни заплати на наетите. Според тях устойчивият ръст на приноса на сектора е обвързан с инвестициите и модернизирането на всички форми на търговия на дребно и покачването на производителността на труда.

Икономистите отчитат и още един резултат - близо 4 млрд. лева, които са принос на модерната търговия от вторичните ефекти по веригата на стойността в свързаните отрасли, инвестиционният процес и потреблението на наетите. Така общо създаденото търсене в българската икономика от дейността на компаниите в модерната търговия достига до почти 9,8 млрд. лева.