Пивоварната индустрия става все по-зелена

Дата: 20.09.2012 Коментари: 0
Снимки (1)
Снимка: sxc

За последните 2 години европейските пивовари са успели да намалят употребата на вода в производството си приблизително с 4.5% за литър бира, съобщи Съюзът на пивоварите в България, цитирайки независим доклад на холандски и британски консултанти. Заключенията са направени, след събиране на информация за работата на 156 компании, които реализират 62% от бирата в Европа. След въвеждане на иновационни технологии в пивоварските фабрики в отделните страни, сега за производството на 1 литър бира са необходими от 2,5 до 6,5 литра вода. У нас тези стойности са около 4,5 литра при средни за Европа 4,2 литра, съобщават от съюза. По данни от изследването, през 2010 г. са спестени около 8 млрд. литра вода.

Освен вода, производителите на бира в Европа са изразходвали и по-малко енергия. За периода от 2008 г. до 2010 г., употребата на енергия за производство на литър бира е намаляла с 3.8 на сто. Това води и до спад в емисиите на въглероден диоксид със 7.1%. С 6.9 на сто пък са намалели отпадните води от производствения процес, показват данните на независимия доклад. Наблюдава се и тенденция за намаляване на отпадъците от опаковки, като производителите все повече използват бутилки за многократна употреба, намаляват теглото на опаковките и използват материали, подлежащи на рециклиране.

В заключение, в доклада, цитиран от Съюза на пивоварите в България, се споменава, че производителите на бира в Европа използват все по-ефективно зелени технологии, които намаляват вредното въздействие върху околната среда, повишават ефикасността при употребата на енергия, вода и суровини и намаляват вредните емисии и отпадъци.