7,4% безработица и забавяне ръста на заплатите прогнозира Euler Hermes

Дата: 16.04.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
7,4% безработица и забавяне ръста на заплатите прогнозира Euler Hermes

Заради икономическите сътресения от COVID-19 кризата безработицата в България през 2021 г. се очаква да достигне 7,4%, прогнозира глобалният лидер в застраховането на търговски кредити – Euler Hermes в регулярния доклад за развитието на страната ни. Това ниво е едно от най-високите в региона на Централна и Източна Европа, показва сравнителен анализ на експертите. През 2022 г. с очакваното поетапно възстановяване на бизнеса безработицата ще може да се редуцира до 6,2%. Тази ситуация на пазара на труда ще се отрази и в значително забавяне на ръста на заплатите у нас, като след убедителното увеличение през предходните две години съответно с 11,5% и 7%, за 2021 г. се очаква осезаемо успокояване на тенденцията до 3% ръст, а за 2022 г. – 5%.

Проучване на Euler Hermes показва, че ситуацията на пазара на труда в Еврозоната, където много българи намират реализация през последните години, също не е оптимистична, като нивата на безработица в редица големи държави като Франция, Италия и Испания са над тези в Централна и Източна Европа. Очакването на анализаторите е трайно незаетите през 2021 г. да достигнат 6,6 млн. души, което е с 38% повече в сравнение с времената преди COVID-19 кризата. Завръщането към предишните нива на заетост генерално е поставено под въпрос. От една страна то е обвързано с възстановяването на икономиките, като според експертите това е възможно да се случи в Германия през втората половина на 2022 г., а в повечето други държави чак през 2023 г. Междувременно обаче новата COVID-19 ситуация променя и правилата на пазара на труда, като с форсирането на дигитализацията и автоматизацията в Европа производителността на труда вече надскача значително нивата отпреди кризата. Това подобно на познатия от САЩ модел поставя под съмнение връщането на работа на много хора, особено на позиции, които не изискват специфични умения.   

Според анализаторите на Euler Hermes процесите на пазара на труда ще бъдат фактор и за ограничаване на инфлацията в България, като прогнозата им е за 1,1% и 2,1% през 2021 и 2022 г. Очаква се и забавяне на ръста на индивидуалното потребление, което през 2018 и 2019 г. беше основният двигател за растеж на българската икономиката. Заради COVID-19 кризата през 2020 г. обаче се наблюдава “замръзване”, а за тази и следващата година ръстът ще се движи около 3%. Експертите обръщат внимание и на лимитираната кредитна активност у нас, която почти не е нараснала през 2020 г. въпреки ниските лихви. Актуализираната прогноза на застрахователя за развитието на българската икономика през 2021 и 2022 г. е за ръст на БВП съответно с 3,5% и 3,8% след свиването с близо 5% през кризисната 2020 г.

“В тази изключително динамична среда, трудност при прогнозирането и бързи промени в състоянието дори на познати и доказани във времето търговски партньори, за бизнеса е по-важно от всякога да управлява риска. Един от инструментите за това е застраховането на търговски кредити, като в новата реалност за компаниите е ключово не просто да предприемат тази стъпка, но и да търсят доказано стабилен застраховател”, обяснява Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България и припомня, че Moody's Investors Service потвърди стабилния рейтинг Aa3 stable на Euler Hermes в последния преглед на пет водещи застрахователи на търговски кредити в света. Дори в контекста на COVID-19 кризата перспективата за Euler Hermes остава устойчива като отражение на стабилния рейтинг на групата Allianz, към която принадлежи.