BILLA с нова рециклируема торба за пазаруване

Дата: 27.04.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
BILLA с нова рециклируема торба за пазаруване
Новата 100% рециклируема BILLA торба за пазаруване вече е направена от 80% рециклиран материал, което води до значителни ползи за околната среда и обществото, обобщени в оценка на екологичното въздействие. Консултантската компания за устойчиво управление denkstatt проследява въздействието на нововъведението върху околната среда, сравнява екологичния ефект на новата торба спрямо старата и отчита спестени разходи на година за обществото.  
 
Резултатите показват, че при продадени еднакви бройки от двете торби, изборът на новата BILLA торба ще доведе до по-малко близо 400 тона емисии на CO2 и 0,4 тона емисии фини прахови частици, което ще спести на обществото над 100 000 лева разходи годишно, в резултат от ограничените вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 
 
Новата торба BILLA, отговаря на изискванията за здраве и безопасност и съответства на всички европейски директиви като Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD), Plastic Bags Directive и Single Use Plastics (SUP) Directive. Тя е изработена от 80% рециклируем материал, което я превръща в двигател на устойчивото потребление на суровини. Според denkstatt, в сравнение със старата торба BILLA, новият артикул има с 40% по-слабо въздействие върху околната среда, като ползите растат до 54% ако новата торба BILLA се рециклира след еднократна употреба. С всяка следваща повторна употреба,  екологичните ползи от новата торба BILLA се увеличават допълнително.