JDE PEET’S разширява капацитета на завода за кафе в Костинброд с инвестиция от 5 млн. евро.

Дата: 11.04.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
JDE PEET’S разширява капацитета на завода за кафе в Костинброд с инвестиция от 5 млн. евро.
JDE PEET’S, световен производител на кафе и чай, обяви, че значително ще разшири оперативния капацитет на завода за кафе в Костинброд с инвестиция от 5 млн. евро. Инвестицията е насочена към повишаване на капацитета за печене и опаковане. Този стратегически ход подчертава ангажимента на компанията да отговори на нарастващото потребителско търсене, въвеждайки ефективност, устойчивост и иновации. С фокус върху увеличаването на производствения капацитет, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху околната среда, най-новите инициативи на компанията доказват нейния непоколебим ангажимент за високи постижения и устойчивост. През 2024 г. заводът за кафе очаква забележително увеличение на производствената продукция с 25%.
 
Предприятието обслужва 18 пазара, включително България, Румъния, Унгария, Нидерландия, Гърция, Турция, Италия, Испания, Украйна, Франция, Германия, Чехия, Полша, Прибалтика, Австрия и Великобритания. То предлага широка гама от 85 крайни продукта от 20 сорта кафе. По настоящем разполага с екип от почти 100 служители, а 10 нови работни позиции бяха открити като част от усилията за разширяване на дейността, което допълнително увеличава възможностите за заетост и икономическия растеж в региона. 
 
Заводът за кафе в Костинброд успешно намалява въглеродните емисии на пекарната си с 16%, както и значително намалява емисиите на азотен оксид с повече от 60%. Освен това, постигнатото намаление на въглеродни емисиите възлиза на 350-430 тона годишно, което допринася за глобалните усилия за борба с изменението на климата. 
 
Едно от ключовите технологични постижения и въведените устойчиви практики включва инсталирането на 820 слънчеви панела на покрива на завода. По този начин ефективно се използва слънчевата енергия за задоволяване на 12% от общите му енергийни нужди и се намалява зависимостта от невъзобновяеми енергийни източници. Също така заводът използва енергия от 100% възобновяеми източници, като допълнително намалява своя екологичен отпечатък и насърчава по-зелено бъдеще. Подчертавайки своята отдаденост на грижата за околната среда, компанията отбелязва значим етап, като генерира нулеви отпадъци за депониране.
 
Освен това заводът въвежда нов тип термично доизгаряне с вградено високоефективно оползотворяване на топлината. Тази иновация не само осигурява надеждно унищожаване на миризми, но и увеличава максимално енергийната ефективност чрез оползотворяване на отпадната топлина за производствена употреба. С фокус върху намаляването на енергийното потребление, компанията минимизира загубите на енергия чрез усъвършенствана изолация, вградена в системата за печене. Като стратегическа стъпка към повишаване на екологичната устойчивост, компанията залага на висококачествена система за пречистване на газовете за новата си пещ, която превъзхожда традиционните методи на каталитично доизгаряне. Това решение подчертава ангажимента на завода да сведе до минимум въглеродния си отпечатък.