Кофас: Растежът на БВП за Централна и Източна Европа ще достигне до 2,4% през 2024 г.

Дата: 04.06.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Кофас: Растежът на БВП за Централна и Източна Европа ще достигне до 2,4% през 2024 г.

Според наскоро публикувани данни за растежа на БВП през първото тримесечие на 2024 г., икономиките в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се възстановяват след слабата 2023 г. Ръстът на БВП спада до средните за региона 0,5% през 2023 г. - най-ниският процент за века след рецесиите по време на световната финансова криза (2009 г.) и пандемията от COVID-19 (2020 г.). Повечето икономики отбелязват положителни темпове на растеж на годишна база през първото тримесечие на 2024 г., надвишавайки средните стойности както за ЕС, така и за Западна Европа. Някои показатели потвърждават, че възстановяването на потреблението на домакинствата е един от факторите за подобрението в икономиките.

Ръст в търговията на дребно в ЦИЕ: Намаляващият темп на инфлацията и увеличенията на заплатите стимулират потребителските разходи

След двуцифрени нива на инфлация в периода 2022 – 2023 г., домакинствата в региона на ЦИЕ започват да увеличават разходите си. Продажбите на дребно отбелязват покачване в началото на 2024 г., с допълнителни повишения през март на годишна база от над 6% в Чехия и Полша, и над 4% в Унгария и Румъния. Потреблението на домакинствата се подобрява поради няколко причини:

Намаляващ темп на инфлацията - нивата се завърнаха при поставените от централните банки цели. Това става благодарение на предишни повишения на лихвените проценти, които ограничават по-нататъшна инфлация, както и на облекчаването на цените на енергията и непреработените хранителни продукти. Инфлацията на годишна база през април 2024 г. е 0,1% в Литва, 2,1% в Словакия, 2,4% в България и Полша, 2,9% в Чехия, 3,0% в Словения и 3,7% в Унгария. Румъния има най-висок процент от 5,9%, който обаче също намалява.

Благоприятен пазар на труда - ниските нива на безработица и стабилният ръст на заплатите, водят до двуцифрени увеличения в Румъния, Унгария и Полша.

Облекчаване на паричната политика – то продължава в няколко страни от ЦИЕ извън еврозоната (Чехия, Унгария, Полша, Румъния), намалявайки цената на финансовите ресурси.

Възвръщане на доверието на потребителите - домакинствата се чувстват по-спокойни за своето финансово състояние и икономическата среда, което води до връщане на нивата на доверие до тези от началото на 2022 г. (и дори до нивата отпреди пандемията в Полша).

 

Мерките за контрол на инфлацията в страните от ЦИЕ носят облекчение, но крият дългосрочни рискове

Процесът на намаляване на инфлацията приключи

Ръстът в инфлацията в ЦИЕ беше ограничен от социални мерки като по-ниски ставки на ДДС и тавани на цените на енергията. Въпреки че тези мерки ограничиха нарастването на цените през предходните тримесечия, тяхното обръщане предизвиква инфлационен натиск. Базовата инфлация (ако не се отчита енергията и непреработените храни) остава под чертата, което показва, че увеличенията на цените са се разпространили и в други сектори в икономиката.

Благоприятен пазар на труда

Възстановяването на потребителското търсене увеличава натиска върху инфлацията. Пазарът на труда остава благоприятен за служителите, като ниската безработица и недостигът на работна ръка предизвикват солиден ръст на заплатите. Това допълнително се засилва от продължаващите увеличения на минималната заплата в страните от региона. Докато домакинствата се възползват от тези тенденции, компаниите са изправени пред по-високи оперативни разходи във връзка с нарастващите заплати. Това вероятно ще доведе до прехвърляне на тези разходи на потребителите и до увеличаване на инфлацията. През април 2024 г., в няколко държави от ЦИЕ, потребителските цени се увеличават в сравнение с предходния месец, което води до по-голямо търсене при потребителските стоки и увеличение в цените на хранителните продукти. 

Предпазливи потребители

Въпреки че компаниите увеличават маржовете си, потребителите остават чувствителни към цените, като често избират по-евтини алтернативи. Регионът на ЦИЕ е преживял намаляващ темп (по-бавно ускоряване на цените), а не дефлация (намаляване на цените), запазвайки значението на ценовите нива. Моделите на разходите потвърждават този предпазлив подход, тъй като не всички сегменти отбелязват по-високи нива на търсене. Докато общите продажби на дребно се възстановяват поради увеличените разходи за ежедневни нужди, продажбите на дълготрайни стоки като електроника и домакински уреди остават по-ниски в сравнение с предходните години.

Потреблението на домакинствата като основен двигател на растежа

Предстои ниско увеличение на инфлацията в региона на ЦИЕ, но то ще бъде много по-ниско, отколкото рекордните нива от 2023 г. Потреблението на домакинствата, водено от споменатите по-горе фактори, се очаква да ускори регионалния растеж в сравнение с изминалата година. Тази тенденция показва подобрена перспектива за сектора на търговията на дребно в ЦИЕ региона, чийто риск спадна от висок до среден, според последната оценка на рисковия сектор на Кофас. Пълното възстановяване обаче е под натиск от външните пазари. Въпреки подобряването на икономическата активност в някои западноевропейски страни, основната експортна дестинация за държавите от ЦИЕ, индустрията на Германия остава слаба, което води до спад в индустриалното производство на ЦИЕ и регионалния растеж.