Мрежа Slow Food се мобилизира срещу пестицидите в цяла Европа

Дата: 07.11.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Мрежа Slow Food се мобилизира срещу пестицидите в цяла Европа

Предвид опитите на няколко държави-членки и европейски групи да отслабят или да забавят предложението на Европейската комисия за Регламент за устойчива употреба на продукти за растителна защита (SUR), за политиците е много важно да чуят призива ни за амбициозна европейска цел за намаляване на употребата на пестициди с 80% до 2030 г. и за напълно премахване до 2035 г. и за подкрепа на селските стопани при преминаването им към агроекологични методи в селското стопанство.

През октомври Slow Food се присъедини към 2022 European Days of Action за „Добра храна и добро земеделие“, които бяха посветени на повишаване на осведомеността относно пестицидите: няколко местни групи Slow Food се присъединиха към други европейски организации и организираха събития в цяла Европа, от Франция и Нидерландия до Хърватия и Гърция, за насърчаване на агробиоразнообразието и повишаване на осведомеността относно необходимостта от преминаване към земеделие без пестициди.

Марта Меса, главен секретар на Slow Food, казва: „Въпреки че от много страни се опитват да смачкат всеки опит за започване на преход към намаляване на употребата на синтетични пестициди, местните общности организират и показват конкретни начини за производство на храна по природосъобразен начин. Време е нашите европейски и национални политици да се вслушат и да предприемат решителни мерки!“

Ето обобщение на най-важното:

Румъния - На 14 октомври Slow Food, Турда, организира Disco Soup (събитие под формата на парти, по време на което, отпадъците от храна бяха превърнати във вкусна супа.) предназначено за младите хора в Клуж, за да отбележат Световния ден на храната и покани производители, потребители и местни лица, отговорни за вземането на решения да обменят информация за опасностите от пестицидите и алтернативите, с които разполагат земеделските стопани.

Франция - На 16 октомври се проведе събиране, организирано от група био лозари, участващи в инициативата „DEPHY“ в Кот Шалонез, регион в Бургундия “, в която членуват няколко френски Slow Food производители. Целта на инициативата DEPHY е да разработва и изпитва методи за намаляване на употребата на синтетични суровини.  Беше обменена информация за това как лозарите могат да намалят употребата на пестициди и да разработят агроекологични техники при винопроизводството.

Германия - Младежката мрежа Slow Food в Хамбург организира открито за широка публика посещение в биоферма Gut Wilkenshoff. Целта на посещението беше да се увеличи осведомеността относно агро-екологичното земеделие без пестициди, за справедливи цени за дребните фермери и за удоволствието от засаждането и консумирането на местни и сезонни храни.

Нидерландия - На 5 ноември Slow Food Нидерландия ще организира демонстрация, за да представи официално своите 8 препоръки към политиците за устойчива политика за местна храна, преди местните избори, които ще се проведат в началото на 2023 г. Slow Food Нидерландия призовава всички страни да бъдат по-амбициозни, когато става въпрос за храна, и призовава общинските органи да засилят ролята си за осигуряване на здравословна, устойчива и местна храна за всички, както и да се върне видимостта на храните в градовете. 

Хърватия - В Истрия, мрежата избра насочени към образование действия и организира работни срещи по агроекологични методи, за да се избегне използването на пестициди: пермакултурни решения, екокомпостиране, местни сортове, устойчиво градинарство и др. Бяха поканени деца да открият и да засадят местни сортове.

Швеция - Slow Food общностите се обединиха с група „Петъци за бъдеще - Стокхолм“, за да проведат протест пред шведския парламент на 21 октомври, като призоваха за по-малко пестициди в земеделието и за подкрепа на земеделските стопани при прехода им към агроекология, който беше последван от пикник с регионално и устойчиво произведена храна, както и разговори с минувачи за повишаване на осведомеността относно пестицидите, опрашителите и изискванията им за нова система на храните.

На 27 октомври, месецът на Добра храна и добро земеделие достигна връхната си точка с протест в Брюксел пред Европейския парламент, където се събраха много организации, за да призоват ЕС да запази строги целите за намаляване на пестицидите в своя Регламент относно устойчивата употреба на пестициди (SUR). Пестицидите са главната причина за загуба на биологично разнообразие и риск за здравето на хората, най-вече на тези, които работят и живеят около земеделски стопанства, както се вижда от неотдавнашен доклад, публикуван от коалицията за Добра храна и добро земеделие, в чийто управителен комитет участва и Slow Food.

Докладът „Проверка на пестицидите” е гражданска научна инициатива, за която 300 души от цяла Европа изпратиха проби от коса, които да бъдат лабораторно тествани за 30 различни вида пестициди, които са разрешени в момента в ЕС. В него се посочва, че остатъци от пестициди са били открити в косата на почти всеки трети тестван човек (29%; 87 от 300 участника). Освен това, установените резултати показват, че остатъци от пестициди могат да бъдат открити по-често в косата на фермери и земеделски работници (43,5%), което показва, че селскостопанските работници са най-изложените на пестициди и следователно и здравето им е най-уязвимо към тези опасности.

Обратно на това, което хранително-вкусовите корпорации се опитват да ни накарат да повярваме, съществуват алтернативи на интензивните, замърсяващи и изискващи пестициди монокултури, и те работят. В момента системата на земеделието представлява множество заплахи за здравето на европейските граждани, които са в контакт с химикали, дори и без да го искат и най-вече без да са го избрали. Това е неприемливо и много европейски граждани искат това да се промени, както ясно беше заявено от 1,05 милиона европейски граждани, които подписаха Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Спасете пчелите и фермерите“, която беше официално утвърдена от Европейската комисия по-рано този месец.

На 26 октомври, комисарят по здравеопазването и безопасността на храните Кириакидес заяви, че ситуацията, предизвикана от инвазията в Украйна и COVID кризата не са причини за забавяне на прехода към устойчиви хранителни системи – напротив, трябва да го ускорим. Slow Food напълно подкрепя думите й и призовава всички европейски лица, отговорни за вземане на решения, да се ангажират със стратегията „От фермата до трапезата“ и доколкото е възможно да предприемат решителни действия за ограничаване на употребата на пестициди, като се започне с премахването на профилактичната им употреба в земеделието, но също и в градинарството и горско стопанство.

Интегрираните практики за управление на вредителите трябва да станат задължителни за земеделските стопани, а политиките на ЕС трябва да подкрепят прехода към агроекология и да насърчават такива системи за управление на земеделските стопанства, чиято цел е възстановяване на симбиозата между природата и земеделието.

 

Slow Food е глобална мрежа от местни общности, създадена през 1989 г. с цел да се бори срещу изчезването на местните хранителни традиции и разпространението на културата на бързото хранене. Оттогава Slow Food се е превърнала в глобално движение, обединяващо милиони хора в над 160 държави, което гарантира, че всички имаме достъп до добра, чиста и справедлива храна.