На експанзия и трансформация залага в новата си стратегия Maxima Grupe

Дата: 07.02.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
На експанзия и трансформация залага в новата си стратегия Maxima Grupe

Maxima Grupė, която оперира търговски вериги в Прибалтика, Полша и T MARKET в България, одобри оперативна стратегия до 2025 г., която очертава дългосрочната визия на групата и нейните основни цели и приоритети за развитие като организация. Най-важна е трансформацията, насочена към подобряване на качеството на обслужване на клиентите и създаване на по-добра работна среда за служителите. Стратегията предвижда инвестиции в размер на 600 млн. евро през следващите 7 години, насочени към модернизиране и разширяване на мрежата от магазини.

„В продължение на повече от две десетилетия Maxima изгради модел за бизнес успех: от един магазин във Вилнюс, компанията днес е лидер на пазара на дребно в Прибалтика. Разбираме, че за да преминем от силен регионален играч към една наистина международна компания, трябва да се променим. Искаме да бъдем ценени не само за това, че имаме удобна мрежа от магазини, широк асортимент и добри цени, но и за качествено обслужване и приятно клиетско преживяване. Това ще изисква активно участие на всеки служител, така че ние ще зачитаме тяхната ангажираност и принос, които са неразделна част от културата на нашата организация”, коментира Далиус Мисиунас, председател на борда и главен изпълнителен директор на Maxima Grupė. Той допълва, че повече от сто служители на компании от групата в петте страни са участвали пряко в изготвянето на стратегията.

„Активната експанзия на T MARKET винаги е била свързана с инвестиции в удобство и качество. За нас е изключително важно българският потребител да открива в магазините ни всичко онова, от което се нуждае – добър асортимент, изгодни цени, приятна атмосфера и добро обслужване“, коментира генералният директор на „Максима България“ Едвинас Волкас. По думите му стратегията на веригата на местно ниво ще се откроява с няколко основни акцента: все по-бурно пазарно развитие (с осигурената международна подкрепа на Maxima Grupe), разработване на нови формати и канали за продажба, чрез които T MARKET ще достигне до все повече клиенти и фокус върху потребителските интереси и предпочитания.

Основната цел, заложена в стратегията на компанията, е да бъде предпочитаният избор за всеки ден. Добавената стойност за клиентите ще се изразява в създаване на условия за по-удобно пазаруване в магазините, интегрирани решения за цифрови и дигитални канали, широк асортимент и добро съотношение цена-качество. Последното ще бъде осигурено чрез увеличаване на оперативната ефективност на дружествата от групата, като по този начин ще се намалят разходите, а оттам и цените. Стратегията предвижда чрез по-ефективни решения за управление на бизнеса да се постигне увеличаване на ефективността с 500 млн. евро за 7 години.

Основните задачи в стратегията включват и устойчивост на операциите. „Ние се ангажираме отговорно да постигнем целите си, да гарантираме благосъстоянието на нашите клиенти и служители, да изграждаме отношения на партньорство, основани на доверие, да насърчаваме и подкрепяме местните производители и да опазваме околната среда“, казва Далиус Мисиунас.

Наред с вътрешните промени, стратегията на Maxima Grupė предвижда и бърза международна експанзия с инвестиции от близо 100 млн. евро годишно до 2025 г. - общо най-малко 600 милиона евро. Тези средства са предвидени за укрепване на мрежата от магазини на съществуващи и нови пазари и за разработване на нови канали за продажби. Целта е оборотът на групата да нараства със 7% всяка година.

„Миналата година предприехме няколко важни стъпки с оглед активната експанзия: придобихме и интегрирахме вериги за търговия на дребно в Полша, а също така бяхме сред първите в прибалтийския регион в продажбата на облигации за 300 млн. евро. Това е твърда основа за по-нататъшно международно разширяване”, отбелязва главният изпълнителен директор на групата.