Приходите на Delhaize Group в Югоизточна Европа са се увеличили с 3,7% през третото тримесечие на 2014 г.

Дата: 10.11.2014 Коментари: 0
Снимки (1)
 Приходите на Delhaize Group в Югоизточна Европа са се увеличили с 3,7% през третото тримесечие на 2014 г.

Приходите на Delhaize Group в Югоизточна Европа са се увеличили с 3,7 на сто до 751 млн. евро при вариращи обменни курсове на валутата (или 4,3% при постоянен валутен курс) през третото тримесечие на 2014 г. Ръстът се дължи основно на резултатите от експанзията на магазините Alfa Beta в Гърция и Mega Image в Румъния. Въпреки слабите условия на тези пазари и дефлацията в Сърбия, компанията е продължила да увеличава пазарния си дял в трите държави.

През третото тримесечие на 2014 г., основната оперативна печалба се е увеличила с 12,2% до 32 млн. евро, а оперативният марж на групата е нараснал от 4,0% на 4,3 на сто, в резултат на договорени по-добри условия с доставчиците.

Въпреки че цялостната икономическа ситуация остава нестабилна, от компанията обявяват намерението си бизнесът й в Югоизточна Европа да продължи да развива магазинната си мрежа, изхождайки от стабилните пазарни дялове, които има там. През първата половина на 2014 г. Delhaize Group обяви планираната продажба на операциите си в България на местната компания „АП Март”. Освен това компанията продаде и бизнеса си в Босна и Херцеговина на Tropic Group B.V.

Delhaize Group приключи продажбата на поделението си в България през второто тримесечие на 2014 г., а на Delhaize Bosnia & Herzegovina през третото тримесечие на годината - и двете с незначително влияние върху печалбата или загубата на компанията. Операциите в България и Босна и Херцеговина бяха прехвърлени към новите купувачи, включително и кеш суми от респективно 3 млн. и 1 млн. евро.

В момента Delhaize Group оперира в Белгия, САЩ, Индонезия, Гърция, Сърбия и Румъния.