Спад в потреблението на незаконни цигари в ЕС

Дата: 22.06.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Спад в потреблението на незаконни цигари в ЕС

Потреблението на незаконни цигари в Европейския съюз (EC) през 2019 г. продължава да спада за седма поредна година и достига до най-ниски нива досега, показва годишно проучване на KPMG.

Общото количество употребени незаконни цигари в целия ЕС през 2019 г. е 38,9 млрд. къса, което представлява 7,9% от общото потребление на цигари в Съюза и е 0,7 п.п. намаление в сравнение с предходната година.

Въпреки общия спад в потреблението на незаконни цигари като цяло, потреблението на фалшиви цигари расте, като достига 7,6 млрд. къса, което представлява увеличение от 38,3% в сравнение с 2018 г. и е най-високото ниво, отчетено досега.

Годишното проучване на потреблението на незаконни цигари в ЕС за 2019 г. е възложено на компанията KPMG от „Филип Морис Интернешънъл”. От компанията призовават за постоянни усилия в борбата с незаконната търговия и продължаващо сътрудничество с правоприлагащите органи на базата на променящото се естество на проблема в ЕС, отчетено в доклада.

В обхвата на проучването си KPMG изследва няколко групи продукти по произход и дестинация, за да установи обема на потреблението на цигари, непредназначени за даден местен пазар.

Тези групи са три:

  • Kонтрабандни цигари - продукти, които се продават незаконно на даден пазар, включващи и т.нар. „illicit whites“  (цигари, които може да са законно произведени в дадена страна, но с нерегистрани там марки и с единствената цел да бъдат продавани незаконно на други пазари, където те не са регистрирани за продажба);
  • Фалшиви цигари (фалшификати на съществуващи регистрирани марки);
  • Законно произведени и продадени в дадена страна продукти, но употребени на друг пазар, като например при пътуване в чужбина. 

В рамките на проучването си KPMG провежда редица  интервюта с представители на правоприлагащите органи в държавите-членки, които показват, че производството на т.нар. „illicit whites“ и на фалшивите цигари във фабрики, намиращи се в ЕС, се увеличава. Интервюираните посочват и нововъзникващи организирани престъпни групи за контрабанда на незаконен суров тютюн.

Според някои от констатациите в доклада:

  • Фалшивите цигари представляват 19,5% от общото потребление на незаконни цигари. Най-голям ръст на потреблението на фалшиви цигари спрямо 2018 г. се отчита във Великобритания (със 137% до 2,1 млрд. къса) и Франция (с 82% до 0,84 млрд. къса).
  • Т.нар. Illicit whites остават съществена група в потреблението на незаконни цигари, като представляват 35,6% от незаконното потребление в ЕС или 13,8 млрд. къса през 2019 г., спрямо 29,8% през 2018 г.
  • За първи път от 2006 г., когато започва да се провежда проучването на KPMG, фалшивите цигари и т.нар. illicit whites представляват повече от половината от общото потребление на незаконни цигари в ЕС.
  • В България през 2019 г. употребените, непредназначени за местния пазар, цигари (включващи и трите групи) са били 500 млн. къса или 3,4% от общото потребление, което според данните на KPMG от различни източници e 14,67 млрд. къса. Най-голямата част от непредназначените за местния пазар цигари, макар и с намаляващи обеми, са били т.нар. „illicit whites“. България отчита и най-ниския дял на потребление на незаконните цигари (фалшивите и контрабандните цигари) – 2,4%. Устойчивата тенденция в страната ни достига рекордно ниски нива през 2019 г., като това е и най-ниското ниво в сравнение с останалите държави в ЕС. Според KPMG, фалшивите и контрабандните цигари, потребени в България през 2019 г., водят до загуби за държавния бюджет в размер на 74 млн. лева.
  • В Германия, Италия, Словакия и Испания също се отчита ниско ниво на незаконни цигари – всяка с по 4 на сто дял от общото потребление.
  • Най-висок дял на потребление на незаконни цигари (фалшиви и контрабандни цигари) се отчита в Гърция (22,4%), Литва (17,7%) и Ирландия (17,5%). Но в сравнение с 2018 г. и в Гърция, и в Ирландия се наблюдава тенденция на спад, докато в Литва има леко увеличение.

Целият доклад на KPMG с повече информация за резултатите и методологията можете да намерите тук.