Чехия засилва правата на потребителите

Дата: 09.01.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Чехия засилва правата на потребителите

Чехия промени своя Закон за защита на потребителите, за да осигури по-добра защита на уязвимите групи клиенти при сключване на договори по телефона, продажби на прага и организирани разпродажби, според прессъобщение на Чешката търговска и туристическа конфедерация SOCR ČR.

Министърът на промишлеността и търговията Йозеф Сикела каза: „Пазаруването също трябва да бъде по-прозрачно. Например, потребителите вече няма да могат да бъдат мамени относно размера на предлаганата отстъпка. Когато пазаруват онлайн, те трябва да знаят с кого сключват договор и също ще бъдат защитени от фалшиви отзиви.

„Изменението ще допринесе за укрепване на правата на потребителите, но на редица места цели и прецизиране на законодателството, така че избраните правила да са по-работещи на практика.“

Законът, който влезе в сила на 6 януари, ще има разширени и допълнителни възможности за защита срещу нелоялни търговски практики.

Новите нелоялни търговски практики включват, наред с другото, публикуване на фалшиви отзиви на потребители или погрешно представяне в социалните медии за популяризиране на предлагана услуга или продукт.

Според новите разпоредби, ако потребителят е „жертва“ на нелоялна търговска практика, законът вече му позволява да се откаже от договора в рамките на 90 дни от сключването му.

Алтернативно, потребителят може да поиска разумно намаление на цената до степен, подходяща за естеството и тежестта на нелоялната търговска практика. Колкото по-сериозна е нелоялната търговска практика, толкова по-висока отстъпка може да поиска потребителят, отбелязва SOCR ČR.

Измененият закон съдържа и разпоредби за защита на потребителите от подвеждане относно размера на предлаганите отстъпки.

Регламентът има за цел да предпази потребителите от изкуствено повишаване на цените и измама относно размера на предоставената отстъпка и изисква фирмите да посочват най-ниската цена, на която стоките са били продадени в продължение на 30 дни, преди да бъдат намалени.

Това задължение обаче не се прилага за стоки, които са нетрайни или имат кратък срок на годност, като пресни храни, готови ястия, рязани цветя и др.

Измененият закон също така дава повече време на купувачите да се оттеглят от договори, сключени по време на разпродажби, тъй като периодът е удължен на 30 дни от 14.

За договори, сключени по телефона, фирмите трябва да получат потвърждение от потребителите в текстов вид, като изпратят офертата с писмо или електронна поща и получат потвърждение по електронен път или на хартия.

 

Източник:  European Supermarket Magazine