18,2% са незаконните продукти на пазара за цигари в България през 2013 г.

Дата: 24.06.2014 Коментари: 0
Снимки (1)
18,2% са незаконните продукти на пазара за цигари в България през 2013 г.

Една от всеки десет цигари, изпушени в Европейския съюз през 2013 г. е била незаконна. 33% от незаконните цигари са били от типа „illicit whites”, марки, които нямат легална регистрация за съответния национален пазар и са произведени с единствената цел да бъдат незаконно продадени. Това показват обявените днес резултати от проучване, извършено от KPMG. При тези нива на незаконна търговия, правителствата в ЕС губят близо 10,9 млрд. евро от нелегалния пазар.

KPMG установява, че докато консумацията на тези “illicit whites” цигари се увеличава с 15% спрямо 2012 г., като цяло нелегалната търговия с цигари в ЕС остава на стабилни нива като леко спада от рекордно високите 11,1% през 2012 г. до 10,5% през 2013 г. Това се дължи на значителен спад в цигарите, които са законно произведени, но незаконно прехвърлени от страни с по-ниски стойности на акциза към страни с по-висок акциз. Индустрията, правителствата и правоприлагащите агенции са увеличили усилията си, за да ограничат този тип нелегална дейност.

KPMG отчита, че най-високите нива на дял на незаконните продукти на пазара през 2013 г. са в Латвия (28,8%), Литва (27,1%), Ирландия (21,1%), Естония (18,6%) и България (18,2%).

Най-голямо общо количество незаконни цигари са изпушени в Германия и Франция – съответно 11,3 млрд. къса и 9,6 млрд. къса, както и в Полша и Гърция, където цигарите от типа 'illicit whites' представляват съответно 9,1% и 12,2% от обема на пазара.