Maxima отчете ръст на всички пазари

Дата: 18.02.2016 Коментари: 0
Снимки (1)
Maxima отчете ръст на всички пазари

Балтийският търговец на дребно Maxima докладва своите резултати за 2015 година, разкривайки, че консолидираният оборот без ДДС е нараснал с 3,6% до 2,677 млрд. евро. Оборотът на ритейлъра се е увеличил във всички страни, включително Литва, Латвия, Естония, България и Полша.

През годината Maxima отвори 25 нови магазина и обнови още 16. Към края на 2015 г. компанията управлява общо 535 магазина - 233 в Литва, 148 в Латвия, 75 в Естония, 48 в България и 31 в Полша.

Инвестициите в развитието и поддръжката на търговски обекти за миналата година е 75,2 млн. евро, като почти половината от инвестициите са изразходвани в Естония. Това допринесе за откриването на нов логистичен център и отварянето на големи формати магазини.

В Естония е постигнат най-високия ръст в оборота за пазарите от Прибалтика за Maxima през 2015 г. – с увеличение от 9,7% до 440,8 млн. евро без ДДС. Продажбите в Литва, най-големият пазар на търговеца на дребно, са се увеличили с 1,8% до 1,443 млрд. евро без ДДС. На този пазар компанията се фокусира върху подобряване на конкурентоспособността, чрез акцент върху цените и качеството. В Латвия оборот е нараснал с 2,3% без ДДС до 676,1 млн. Това се дължи до голяма степен на ефективността на магазините Maxima XX, чиито оборот е нараснал с 7,1%. В България, оборотът се увеличил с 10,4% до 72,4 млн. евро без ДДС. Занапред компанията ще заложи върху развитието на дейността си на пазара и увеличаване на ефективността. В Полша продажбите са нараснали с 18,9% до 44,8 млн. евро, а резултатът до голяма степен се дължи на откриване на нови магазини и обновяване на съществуващите.

Коментирайки резултатите генералният мениджър на Maxima Group обяви, че на всички пазари, на които присъства ритейлърът, целта ще е не само да се увеличи конкурентоспособността, а и да се подобрят бизнес процесите, но също така и да се работи върху репутацията на компанията, укрепване на отношенията с местните общности и внимание към служителите.