Mercator обяви спад на приходите си за първото полугодие

Дата: 30.09.2014 Коментари: 0
Снимки (1)
Mercator обяви спад на приходите си за първото полугодие

Mercator обяви 11,8 млн. евро оперативна печалба за първата половина на 2014 г. Общите приходи на компанията възлизат на 1,3 млрд. евро, което е понижение от 4% спрямо същия период на миналата година. По-ниските резултати се дължат на намалената потребителска активност, засилената конкурекция и затварянето на 35 магазина на веригата, които имаха ниски резултати. 

Mercator предприе мерки за стабилизиране на операциите си.Сред тях бяха съкращаване на разходи, преразглеждане на ценовата политика на търговеца и увеличаване на маркетинговите дейности.Мерките бяха въведени в Сърбия и в други държави, в които компанията присъства. Търговецът увеличи броя на местните продукти, зареждани от локални доставцичи на всичките си пазари. 

През втората половина на 2014 г. компанията ще се фокусира върху интеграцията на Agrokor. На 1 септември хърватската Agrokor стана мажоритарен акционер в Mercator Group, придобивайки 80,75% от акционерния капитал на Mercator.