Mercator Group планира ръст на приходите и подобрение в доходността си през 2015 г.

Дата: 16.12.2014 Коментари: 0
Снимки (1)
Mercator Group планира ръст на приходите и подобрение в доходността си през 2015 г.

Словенският лидер в търговията на дребно Mercator обяви, че през следващата година ще преследва продажби в размер на 2,85 млрд. евро, което ще е с 6,94% повече от 2014 г. С това ритейлърът цели растеж след 3 години. Компанията очаква и да генерира 60 млн. евро печалба през следващата година, което е солидно увеличение, сравнено с 11,9 млн. евро през тази година.

Позитивно влияние върху печалбите ще имат договарянето на дългосрочното преструктуриране на финансовите пасиви на Mercator Group, както и новата организация на групата, която включва прекратяване на операциите в слабо развиващи се пазари и засилването на присъствието на сръбския пазар.

Освен това се очакват синергични ефекти на по отношение на Agrokor Group, най-вече в посока обмен на най-добри практики и ноу-хау, логистични процеси и преговори при конкурентни условия за покупка.

В следствие на консолидацията след придобиването от Agrokor, в структурата на операциите Mercator Group през 2015 ще има забележителни промени. Приходите в Словения ще бъдат леко нагоре спрямо тези през 2014 г., приходите от сръбския пазар ще се увеличат значително, а тези в Хърватска и Босна и Херцеговина ще са значително по-ниски. Там обаче ще има три пъти повече инвестиции, отколкото бяха направени през тази година.