Кофас повишава прогнозата за глобален растеж за 2024 г. до 2,5%

Дата: 27.06.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Кофас повишава прогнозата за глобален растеж за 2024 г. до 2,5%

През първото тримесечие на 2024 г. световната икономика се подобрява спрямо предходните години, белязани от пандемията от COVID-19, войната на Русия с Украйна и банковата криза в САЩ. Въпреки това, икономическата активност в САЩ се забавя, а развиващите се страни са двигател на растежа. Глобалните икономически, социални и политически рискове продължават, включително разпускането на френското Национално събрание. Вследствие на това, Кофас коригира оценките си за 5 държави и 26 сектора, като посочва само краткосрочни положителни перспективи.

Световната икономика отново е с ръст

Кредитният застраховател Кофас повишава прогнозата за глобален растеж за 2024 г. до 2,5%, с очаквания за стабилизиране до 2,7% през 2025 г. Предвижда се умереният растеж в САЩ и Китай да бъде компенсиран от ускоряване в няколко бързо развиващи се икономики.

Въпреки забавянето на икономиката на САЩ, данните за трудовия пазар са се върнали към предпандемичните нива, което показва по-добър баланс между търсенето и предлагането на труд. 

В Китай икономическото възстановяване остава неравномерно. БВП надхвърля очакванията през първото тримесечие на 2024 г. благодарение на инвестициите в производството, което изостря опасенията относно производствения свръхкапацитет. Като се има предвид слабото вътрешно търсене, китайските производители ще трябва да намират външни пазари. Постоянният дефлационен натиск може да продължи да ограничава приходите на компаниите и доходите на домакинствата.

Тенденцията показва, че Европа, с ръст на БВП от 0,3% през първото тримесечие на 2024 г. и подобрения, дължащи се на сектора на услугите, излиза от рецесията.

В Европа инфлацията се възстанови през май до 2,6%, след спад до 2,4% през април в резултат от забавянето в повишаването на цените на непреработените стоки и храни. Очакваното увеличение на заплатите не само ще стимулира потреблението, но и ще забави дезинфлацията. Ако процентът на инфлацията продължи да спада и достигне до 2%, това ще доведе до влошаване на пазара на труда и корпоративните оперативни маржове, с риск от по-нататъшно увеличение на неплатежоспособността, посочва застрахователят.