Нестле Групата отчита стабилен органичен ръст от 7,2% през 2023 г.

Дата: 26.02.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Нестле Групата отчита стабилен органичен ръст от 7,2%  през 2023 г.
Органичният ръст на групата на Нестле достигна 7,2%, с ценообразуване от 7,5% и реален вътрешен ръст (RIG) от -0,3%, съобщиха от компанията. Ръстът е широкообхватен в различни географски области и категории. Общите отчетени продажби са 93,0 млрд. швейцарски франка, което е спад от 1,5% спрямо финансова2022 година, когато общите продажби са достигали 94,4 млрд. швейцарски франка. Валутните курсови разлики водят до намаляване на продажбите със 7,8%. Продажбата на дялове има отрицателно въздействие от 0,9%, посочва в годишния си отчет хранителният гигант.
 
Маржът на оперативна печалба от основната търговска дейност (UTOP) е 17,3%, нараствайки с 20 базисни пункта на отчетена база и с 40 базисни пункта в постоянна валута. Маржът на оперативна печалба от търговската дейност (TOP) е 15,6%, увеличавайки се със 160 базисни пункта.
 
Основната печалба на акция на компанията се увеличила с 8,4% в постоянна валута и с 0,1% на отчетена база до 4,80 швейцарски франка. Печалбата на акция се е увеличила с 23,7% до 4,24 швейцарски франка на отчетена база, отразявайки главно еднократни позиции през предходната година.
 
Свободният паричен поток е 10,4 млрд. швейцарски франка, увеличение от 3,8 млрд. швейцарски франка след значително намаляване на оборотния капитал.
Бордът предлага дивидент от 3,00 швейцарски франка на акция, увеличение от 5 сантима, отбелязвайки 29 последователни години на растеж на дивидентите. През 2023 г. 12,8 млрд. швейцарски франка са върнати на акционерите чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции.
 
Що се отнася до прогнозата за 2024 г., групата очаква органичен ръст на продажбите около 4% и умерено увеличение на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи между 6% и 10%. Средносрочните цели за 2025 г. са напълно потвърдени: среден едноцифрен органичен ръст на продажбите и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност от 17,5% до 18,5% до 2025 г. Основната печалба на акция в постоянна валута ще се увеличи между 6% и 10%.
 
Нестле България 
 
Нестле България отчита органичен ръст от 15,5%, което отразява повишение с 4,2% спрямо ръста на Нестле България за 2022 г.    
Този процент показва, че въпреки предизвикателната 2023 г. Нестле България продължава стабилния си ръст, благодарение на целеустремена стратегия, която комбинира устойчиви производствени практики, социална ангажираност и лоялен екип.