Повече от две трети в Европа редовно купуват хранителни продукти от собствените марки

Дата: 27.09.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Повече от две трети в Европа редовно купуват хранителни продукти от собствените марки
Според нов доклад продуктите собствена марка са се наложили сред европейските потребители, като 70% от тях редовно купуват тези продукти, докато пазаруват хранителни стоки.
 
Проучването, проведено от доставчика на опаковъчни решения Amcor, обхваща над 3000 купувачи на хранителни стоки в Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Полша и Нидерландия, за да разбере как европейските потребители възприемат, разглеждат и купуват продукти с частна марка.
 
Данните показват, че половината от анкетираните, които активно купуват продукти от собствени марки заради цените, ще продължат да го правят въз основа на удовлетвореността си от качеството на продуктите.
 
Нарастващите разходи за живот са един от факторите, които оказват влияние върху решенията за покупка в полза на частните марки сред европейските потребители.
 
Проучването установи, че 85 % от респондентите посочват "цената" като основна причина за закупуване на продукт със собствена марка, а 48 % посочват "промоциите" като друг мотив за избор на повече продукти със собствена марка.
 
При вземането на решение купувачите отчитат и качеството на продуктите с частни марки, като сред основните фактори са "по-добър вкус", "местно производство" и "по-чисти съставки".
 
Мадалина Митру, мениджър "Стратегически маркетинг и стойностна верига" в Amcor, заяви: "Макар че проучването потвърждава, че цената на продуктите с частна марка влияе върху решенията за покупка на купувачите на хранителни стоки в настоящия икономически климат, качеството все още е решаващ фактор, който влияе върху начина на покупка на потребителите."
 
Източник: European Supermarket Magazine