Прогнози за трендовете в световната търговия през 2024 г. според IGD

Дата: 14.02.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
 Прогнози за трендовете в световната търговия през 2024 г. според IGD

Реклама и подобрение в ефикасността ​​са сред дългоочакваните прогнози за глобалните тенденции в търговията на дребно от международната агенция за проучвания IGD. В скорошно публикуван доклад, екипът на IGD от анализатори очертава петте тренда, които ще оформят пазара на търговията през 2024 г. и след това. “Тази година инфлацията на повечето основни пазари остана в съзнанието на потребителите. Това е значително предизвикателство, което увеличава базовите разходи на търговците на дребно и доставчиците и оказва натиск върху доходите на купувачите”, коментира Тоби Пикард, старши партньор в IGD, който е изготвил доклада. По думите му това е довело до засилен фокус върху разходите, подобрение на ефикасността и осигуряването на качество за потребителите по нови начини. Това също накара търговците да проучат нови източници на приходи и рентабилност. Тези инициативи им помагат да пренастроят базата на разходите и да разработят модели за излизане на пазара за бъдещето.

 

Топ 5 на тенденциите, очертани от IGD:

1. Императив за ефективност

С нарастващата конкуренция и ръст на обема, който остава труден за генериране, вниманието по естествен път се обръща към разходите. Търговците по цял сявт търсят нискотехнологични и високотехнологични варианти за намаляване на разходите за заплати, както и какви подобрения могат да направят, за да повишат ефективността. Дори незначителните печалби могат да доведат до големи спестявания.

2. Медиите имат значение

Търговците на дребно започват да се ориентират все повече към факта, че са сред най-големите собственици на медии, благодарение на мрежите си от магазини. Те агресивно преследват създаването на медийни екосистеми за търговия на дребно, които позволяват на доставчиците да се ангажират с купувачите преди, по време и след изживяването им в магазина. Медийните канали за продажба вече са основен източник на допълнителни приходи с висок марж, които се очаква да нараснат през следващата година.

3. Спазване на обещанието за технологията

Навигирането в динамичния технологичен пейзаж на търговията дребно - от изкуствен интелект до роботизиране, предлага много обещания, но и предизвикателства. Търговците преследват ефективност, персонализирани изживявания и рентабилност, но се борят с предизвикателствата при внедряването на новите технологии. Появява се несъответствие между по-големите търговци с ресурси за инвестиране и по-малките играчи, създавайки огромна конкурентна разлика на пазара. 

4. Здраве: стратегии за по-добро бъдеще

Нови политики, законодателство и „невидимото здраве“ продължават да бъдат жизненоважни начини за подобряване на бъдещата прогноза за развитието на търговията. В същото време има много възможности за настройване на дейността в съответствие с нуждите на потребителите и работа в посока защита на тяхното лично здраве. Наградата за играчите на пазара е изграждане на лоялност и превръщането им в доверен поддръжник на потребителите, които се стремят да направят по-здравословен избор в ежедневието си. 

5. Устойчивост: време е да бъде осигурена

Тъй като търговците на дребно работят за постигане на ангажиментите си за устойчивост до 2025 г., 2024 г. ще бъде ключова по отношение на постигането на по-голяма прозрачност относно това, което правят и защо. Ритейлърите ще се опитат да информират и образоват купувачите, за да ги накарат да избират по-устойчиви продукти и услуги. Те ще направят това чрез съобщения в магазина и онлайн каналите на търговеца, като използват дигитални медии и провеждат кампании, редом с активностите им свързани с цените, промоциите и различните способи за стимулиране на пазаруващите.