Регламент на Евро Комисията ще засегне търговците на дребно

Дата: 13.09.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Регламент на Евро Комисията ще засегне търговците на дребно
Ново предложение на Европейската комисия за регламент относно условията на плащане, който премахва възможността компаниите да договарят условия на плащане над 30 дни, може да „засегне сериозно“ сектора на търговията на дребно и едро, предупреди EuroCommerce.
 
Според Комисията регламентът за забавяне на плащането ще се стреми да се справи с „асиметрията в силата на договаряне между голям или по-мощен клиент (длъжник) и по-малък доставчик (кредитор)“. Отбелязва се, че всеки четвърти фалит се дължи на неплатени навреме фактури.
 
Според EuroCommerce регламентът би се намесил в установените практики на търговците на дребно и едро, които разчитат на „договаряне на условия на плащане, които предлагат предимства на всички страни“, като например за продукти, които се продават за по-дълги периоди, или сезонни продукти.
 
Строгият 30-дневен срок би „лишил бизнеса от гъвкавостта да сключва взаимноизгодни споразумения“, каза EuroCommerce, като секторът на търговията на дребно и едро, който трябва да поръчва стоки месеци предварително, преди да ги продаде, разчита на способността за свободно договаряне условия за плащане.
 
„Това предложение ще има значително въздействие върху конкурентоспособността на една от основните екосистеми на Европа и нейния принос към местните работни места и общности“, добави EuroCommerce. „Това ще ограничи способността на търговците на дребно и едро да предлагат избор и добри цени на потребителите.“
 
Източник: European Supermarket Magazine