Ръст в продажбите на дребно в Италия през юли, воден от супермаркети

Дата: 07.09.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Ръст в продажбите на дребно в Италия през юли, воден от супермаркети
Италианската търговия на дребно нарасна незначително през юли, тъй като широкомащабното разпространение на храни увеличи продажбите, показват последните данни.
 
Продажбите на дребно са се увеличили с 0,4% в стойност спрямо юни и с 2,7% в некоригирано изражение на годишна база, съобщи националният статистически институт ISTAT.
 
Продажбите в широкомащабната дистрибуция са се увеличили с 5,5% на годишна база, като дистрибуцията на храни, по-специално супермаркетите с намалени цени, се е увеличила със 7,1%, каза ISTAT.
 
Данните са изразени в стойностно изражение и не са коригирани спрямо потребителските цени, които са се увеличили с 6,4% през юли спрямо предходната година, въз основа на италианския хармонизиран в ЕС индекс (ХИПЦ).
 
 „На годишна база има постоянна тенденция на увеличаване на стойността на продажбите, особено в хранителния сектор, за разлика от намаляването на обемите“, каза ISTAT, тъй като нехранителните продукти водят до по-ниски обеми.
 
Обемите са намалели с 4,5% на годишна база в сравнение със спад от 1,0% в еврозоната и са намалели с 0,2% на месечна база, в съответствие с останалите членове на валутния блок.
 
Икономиката на Италия се забави през последните месеци, като БВП спадна с 0,4% през второто тримесечие в сравнение с предходните три месеца, показват ревизирани данни през септември.
 
Източник: European Supermarket Magazine