JTI публикува първия си доклад за правата на човека

Дата: 24.06.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
JTI публикува първия си доклад за правата на човека

Japan Tobacco Inc. (JT) (TSE: 2914) публикува първия си доклад за правата на човека, представящ приноса на групата от компании през последното десетилетие към Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (UNGP), отбелязвайки 10-годишнината от създаването им.

Докладът излага стълбовете на стратегията за правата на човека на JT Group, която е съществена част от бизнес дейностите на Групата и едно от трите абсолютни изисквания на нейната стратегия за устойчивост.

При представянето на доклада Масамичи Терабатаке, президент и главен изпълнителен директор на групата от компании JT, каза: „Този важен етап за ООН и световната бизнес общност е възможност да подчертаем нашия напредък и текущия процес по внедряване на правата на човека във всяка област от нашия бизнес. "

JT Group използва UNGP като рамка за защита на правата на човека по девет идентифицирани важни проблема. Те обхващат детския труд, въздействието върху околната среда, справедливото заплащане, принудителния труд, тормоза и поведенията спрямо различните полове, здравето и безопасността, здравни рискове, дискриминацията и равенството, както и работното време.

„Защитата на правата на човека е отговорност на всеки: в частния сектор, в държавните институции и гражданското общество. Ние носим корпоративна отговорност да спазваме правата на човека и ще продължим ангажимента си да се придържаме към UNGP във всяка държава, в която оперираме“, добави Сюзан Уайз, старши вицепрезидент „Корпоративни въпроси и комуникации“ на JTI.

По-долу са изброени някои от програмите на JT Group за зачитане на правата на човека в световен мащаб.

 

ARISE - Постигане на намаляване на нивата на детския труд в подкрепа на образованието

•             От 2011 г. програмата ARISE на JT Group в Малави, Замбия, Танзания и Бразилия успешно освободи 60 000 деца от детски труд и ги настани в официално и неформално образование;

•             Чрез програмата си за селскостопанска трудова практика, Групата е извършила над 345 000 рутинни посещения на място за наблюдение на земеделските производители само през 2020 г .; и

•             През 2019 г. Групата беше обявена за „лидер“ от „Глобалния детски форум“ за защита и развитие на правата на децата

Липса на дискриминация и наличие на равенство

•             За JT Group многообразието е свързано с разпознаване на различия, независимо дали става въпрос за възраст, пол, самоидентификация, сексуална ориентация, увреждане, етническа принадлежност, религия или националност, както и опит, и експертиза в дадена сфера. Многообразието е областта, в която тези различия се оценяват и оползотворяват, за да могат всички наши заинтересовани страни да се развиват;

•             От 1 януари 2021 г. служителите на JTI по целия свят, независимо от пола, сексуалната ориентация или начина, по който стават родители, се възползват от 20-седмичен изцяло платен родителски отпуск;

•             Централата на JTI в Женева е сертифицирана за равно заплащане в продължение на три години от фондация „EQUAL SALARY“ за осигуряване на справедливост и равни възможности;

•             През 2020 г. „PRIDE“ в JTI, което е група за ресурси за служители с над 600 членове, бе призната за приноса си за по-нататъшно включване на LGBT + от Глобалния списък за многоообразие; и

•             JT постигна най-високия възможен статус в „PRIDE Index 2020“ за пета поредна година.

COVID-19

•             От началото на пандемията здравето и безопасността на служителите на JT Group, техните семейства и общности станаха приоритет номер едно в Групата;

•             JT Group насърчи бърз и гъвкав подход при приемането на нови инструменти и технологии за обучения, свързани със здраве и безопасност, за своите служители. Групата ускори представянето на LifeWorks, за да се даде достъп до приложението и сайта на здравния портал Pep Up, които предоставят на всички служители информация и програми за добро психическо, физическо, емоционално и финансово състояние; и

•             Проучванията относно полезността на програмите продължиха по време на пандемията, чрез въпросници за самооценка в компаниите, занимаващи се с международния тютюнев бизнес, като мярка за ограничаване на риска за страните с висок риск, докато не стане възможно повторно извършване на оценки на място.