Metro Group анализира дейностите си в чужбина

Дата: 21.09.2012 Коментари: 0
Снимки (1)
Снимка: Metro Group

Германската Metro Group прави анализ на международните си дейности. Много  вероятно е компанията да продължи новата си стратегия на изтегляне от слабите пазари, заради които е стига до слаби резултати на цялата група. С особено внимание се разглежда бизнесът на групата на азиатския пазар, тъй като нито една от операциите там в момента не генерира печалба. Консултантска фирма Alix Partners ще направи оценка на бизнеса, с фокус върху Азия и особено страни като Виетнам и Япония.

Освен на азиатските пазари, има и редица европейски страни, където позициите на компанията са слаби, или резултатите са засегнати от икономическата криза. Такива държави също ще влязат в списъка на Metro Group за евентуално напускане. За в бъдеще, компанията планира да се фокусира върху държави, в които вижда добри перспективи и вече е идентифицира осем основни пазара, в които възнамерява да инвестира. Това са Германия, Франция, Италия, Полша, Русия, Испания, Турция и Китай.