Nestle отчете резултати за 2020 г.

Дата: 19.02.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Nestle отчете резултати за 2020 г.

Nestlé отчита органичният ръст достига 3,6%, при реален вътрешен ръст (RIG) от 3,2% и ръст в цените в размер на 0,4%. Ръстът е подкрепен от добро представяне на  Северна и Южна Америка, бизнеса с храни за домашни любимци с марката Purina и Nestlé Health Science.

Международната търговия намалява продажбите със 7,9% поради продължителното поскъпване на швейцарския франк спрямо повечето валути. Изтеглянията на инвестиции имат отрицателно въздействие от 4,6%. В резултат на това, общите отчетени продажби намаляват с 8,9% до 84,3 милиарда швейцарски франка (2019 г.: 92,6 милиарда швейцарски франка).

Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP/ОПОТД) достига 17,7%, което е с 10 базисни пункта нагоре на отчетна база и 20 базисни пункта нагоре в постоянна валута. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (ТОР/ОПТД) се увеличава с 210 базисни пункта до 16,9% на отчетна база.

Основната печалба на акция се увеличава с 3,5% в постоянна валута и намалява с 4,5% на отчетна база до 4,21 швейцарски франка. Печалбата на акция остава непроменена на 4,30 швейцарски франка на отчетна база.

Свободният паричен поток е 10,2 милиарда швейцарски франка.

Възвръщаемостта на инвестирания капитал се увеличава с 240 базисни пункта до 14,7%.

Съветът предлага увеличение на дивидентите с 5 сантима до 2,75 швейцарски франка на акция, отбелязвайки 26 последователни години с ръст на дивидентите. Общо 14,5 милиарда швейцарски франка са върнати на акционерите през 2020 г. чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Продължава напредъкът в управлението на портфолиото. „Нестле” продава бизнеса с фъстъчено мляко под марката Yinlu и консервите с оризова каша в Китай и се съгласява да продаде регионалните си марки изворна вода, дейността с пречистена вода и услугата за доставка на напитки в САЩ и Канада. Ротацията на портфолиото от 2017 г. понастоящем възлиза на около 18% от общите продажби през 2017 г.

Прогноза за 2021 г.: Продължаващо нарастване на ръста на органичните продажби към среден едноцифрен темп. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност с продължаващо умерено подобрение. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност.

Средносрочна прогноза: Устойчив среден едноцифрен ръст на органичните продажби. Продължаващо умерено подобряване на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Продължаващо разумно разпределение на капитала и подобряване на капиталовата ефективност.

„2020 бе година, повлияна от глобалната COVID-19 пандемия. Въпреки предизвикателствата, свързани със затрудненията на пазара за незабавна консумация и износа, Компанията ни достави ръстове в категориите, в които оперира на местния пазар, благодарение на мултикатегорийното си портфолио, широкия си дистрибутивен модел, нарастващата дигитализация, както и на високата мотивация на служителите ни, на които искам да изкажа сърдечни благодарности! Финансовото представяне на „Нестле България” е в синхрон с поставените цели,“ сподели Петър Стоилов, изпълнителен директор на „Нестле България”.