Политика за защита на личните данни

 

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на

Списание Progressive 

(Cи Ем Джи България ЕООД)

 

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.

 
Настоящата политика за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация и се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни по телефона (чрез обаждане или SMS), онлайн, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт или по друг начин.
 
1. Кои сме ние?
 
Когато казваме „ние“ или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид:
 
- Cи Ем Джи България ЕООД (със седалище и адрес на управление: София 
ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7 , ЕИК: 175137423)
 
Настоящият списък може да бъде допълван с нови юридически лица, които са част от нашата група в бъдеще.
 
2. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?
 
- Информация, с която разполагаме за Вас, като Вашите имена, компания, в която работите, позиция в компанията, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;
 
- Информация за продуктите или услугите, които Ви предоставяме;
 
- Данни за вход в нашия уебсайт, достъпен за нашите настоящи или потенциални клиенти (включително Вашето потребителско име и избрана парола, която съхраняваме в криптиран вид, без да знаем каква точно е тя);
 
- Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашите услуги (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате нашите услуги. Например, опитваме се да определим кой/кое от нашите уебсайтове или приложения използвате, кога и как;
 
- Ваши контакти и подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме; както и
 
- Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), включително и информация за Вас, която е публично достъпна.
 
3. Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка?
 
В качеството си на Администратор на лични данни, както и за да можем да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на данните, ние можем да използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели, изброени по-долу:
 
- За да Ви предоставим нашите продукти или услуги;
 
- За да Ви осигурим персонализирано преживяване по време на общуването Ви с нас;
 
- За да сме сигурни, че сте реален човек, както и да предотвратим евентуални измами;
 
- За статистически нужди и анализи;
 
- За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, за продуктите и/или услугите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;
 
- За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайт(ове);
 
- За да се свързваме с Вас във връзка с продукти или услуги, предоставяни от нас;
 
- За да Ви изпращаме рекламни послания онлайн, по телефона или чрез печатни материали;
 
- За да осигурим сигурността на нашите служители; както и
 
- За да можем да отговорим по възможно най-добрия начин на Вашите въпроси и/или да разрешим всеки проблем, който бихте могли да имате във връзка с използването на нашите продукти и/или услуги.
 
Обработката на Ваши лични данни се основава на едно от следните условия:
 
Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;
 
- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор между нас и Вас;
 
- обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 
- обработването е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или на друго физическо лице;
 
- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени в качеството ни на администратор на лични данни;
 
- обработването е необходимо за целите на наш легитимен/ законен интерес или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват специална защита на личните Ви данни.
 
 
4. С кого можем да споделяме Вашите данни?
 
 
4.1. С наши партньори и/или доставчици
 
Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните! Такива партньори са:
 
- Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят поръчаните от вас продукти, документални или други пратки от наше име;
 
- Печатници, които могат да подготвят персонализирани материали за Вас;
 
Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга от нас, които Вие сте заявили или към които сте проявили интерес. Например, в случай че сте посочили, че се интересувате от маркетингова информация от нас и/или от наши партньори, е възможно да виждате рекламни съобщения за нашите продукти и/или услуги в уебсайтове и социални платформи, които посещавате.
 
4.2. Други организации или личности:
 
Информацията, която ни предоставяте не е публична и няма да бъде разкривана на трети лица.
 
5. Международен трансфер на Вашите лични данни
 
Към момента не се планира межуднароден трансфер на данни, но ако за цели, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, се налага да извършим трансфер на Вашите лични данни към трета страна (друга от компаниите в рамките на нашата група или наш доставчик и/или партньор), чието централно управление се намира извън рамките на ЕС, страна с адекватно ниво на защита или по силата на външна договореност, одобрена от съответния регулаторен орган (напр. 'Privacy Shield' или др.), Вие ще бъдете уведомени за това, както и за мерките, с които ще бъдат защитени Вашите лични данни. Прехвърлянето на данните Ви може да се осъществи въз основа на договор между нас и третата страна, по начин, одобрен от съответния регулаторен орган.
 
6. Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги?
 
Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме с Вас информация по имейл и/или телефон за нашите специални предложения, събития, продукти и/или услуги, тогава, когато имаме какво да споделим с Вас.
 
В случай че не сте съгласни с това или искате да оттеглите вашето съгласие за получаване на имейли от нас, може да го направите по един от следните начини:
 
- чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;
 
- като ни изпратите имейл за отказ на office@cmg-bg.com.
 
7. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?
 
7.1.Достъп до и корекция на Вашите лични данни
 
Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.
 
Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността Ви, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.
 
Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме, включително чрез добавяне на декларация.
 
7.2. Право да изтрием личните Ви данни
 
Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:
 
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 
- когато сте оттеглили своето съгласие;
 
- когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;
 
- когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 
- когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 
При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.
 
7.3. Право на преносимост на данните и право на жалба
 
Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.
 
Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени. За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.
 
7.4. Право на оттегляне на съгласието
 
Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас
 
- като ни изпратите имейл на office@cmg-bg.com;
 
- като се свържете с нас по телефона на  02/ 944 35 63;
 
- като ни изпратите писмено заявление на адрес: 1113 София, ул. "Ф.Ж. Кюри" 2А, ет.4, aп. 7 за Cи Ем Джи България ЕООД.
 
7.5. Право на възражение
 
Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Възражението може да бъде направено по телефон или с електронно писмо на посочените в т. 7.4. данни за контакт с нас.
 
7.6. Ограничаване обработването на лични данни
 
Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им. В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
 
7.7. Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране
 
Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен. 
 
Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените в т. 7.4 контакти.
 
8. За колко време съхраняваме Вашите данни?
 
Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да Ви осигурим високо качество и последователност на услугите ни в рамките на групата. Винаги съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо.
 
9. Защита на данните
 
Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. Предприели сме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим личните ви данни.
 
10. Контакт с нас
 
Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, или ако имате въпрос или оплакване, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от начините, описани в т. 7.4.
 
11. Промяна в политиката
 
Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е направена септември 2018 г.