Списанието

Изберете рубрика:

 

Анализ на цените на основните онлайн супермаркети

Брой 1, януари 2022

Дата: 27.01.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Анализ на цените на основните онлайн супермаркети

Тенденции в динамиката на цените на основни продукти и в търговията на дребно с бързооборотни стоки, реализирани през част от основните играчи в онлайн канала предлагащ стоки от първа необходимост.

Въпреки многото предизвикателства през изминалата 2021 г. можем да обобщим, че търговците на дребно с бързооборотни стоки в България, предлагащи основно храни, отбелязаха поредна година на ръст в оборотите. По оценка на експерти положителното развитие ще е в рамките на 3-5% на годишна база, като сравнително запазва темпа от предишната година.  До голяма степен ръстът е подкрепен от растящата инфлация, която при храните е над 5% на годишна база по данни на Националния статистически институт (НСИ), и увеличаващите се доходи и разходи на домакинствата. По предварителни данни икономиката на страната (Брутен вътрешен продукт) се очаква да регистрира ръст от около 4% през 2021 г., а коефициентът на безработица да бъде на една от най-ниските стойности за последните няколко години от близо 5%. По данни на Българска народна банка средно месечната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е около 1500 лв., бележейки приблизително 10% ръст на годишна база.

Големите предизвикателства през изминалата година бяха управлението на здравната криза, турбуленциите в политическата среда в страната, проблемите с веригите на доставки,  както и растящите цени на енергийните ресурси – фактори, които в съвкупност оказаха негативен ефект върху редица браншове на икономиката. Всичко това доведе и до по-голямата несигурност в потребителските нагласи и повече рационалност в пазаруването. Сравнително добра новина за бранша бе по-добрият туристически сезон в сравнение с 2020 г. и това, че повече българи предпочетоха да останат в страната.

Водещите компании в търговията с бързооборотни стоки в България продължиха положителното си развитие и през 2021 г., като лидерите в бранша остават без промяна - международните представители  „Кауфланд”, „Лидл”, „Билла”, „Метро”, „Т-Маркет“, както и местният играч „Фантастико“. По-оценка на експерти пазарният дял на водещите 10 компании в сектора вече доближава 50% и се очаква да го премине в края на настоящата 2022 г. До голяма степен ръстът е вследствие на експанзията на веригите, както и на придобиванията в бранша.

 

 

Развитие на онлайн продажбите

През последните години онлайн каналът се развива най-динамично в търговия на дребно с бързооборотни стоки. До голяма степен положителен ефект за това оказа пандемичната обстановка през 2020 г., когато хората се пренастроиха основно към консумация в къщи и ограничиха броя пазарувания и възможните контакти на публични места. И въпреки, че онлайн търговията на дребно основно с храни стартира от много ниска база и по оценка на експерти заема не повече от 1% пазарен дял, ръстът през 2021 г. на годишна база е над 100%. Лидерът в бранша е Ebag.bg, който оперира изцяло като електронен търговец с фокус върху градовете София, Пловдив, Перник с портфолио от над 11,000 артикула. Другите компаниите в сегмента прилагат различни стратегии за развитие. Например организации като „Т-Маркет“ (https://tmarketonline.bg/), „Булмаг“ (https://www.bulmag.org/), ParkMart (https://parkmart.bg/), Fresko (https://fresko.bg/) развиват самостоятелно както физическите си магазини, така и електронната търговия. Други като „Кауфланд“, „Фантастико“, разчитат на партньорство с платформи за доставка като Glovo (https://glovoapp.com/bg/bg/) и DeliveMe (https://delivme.bg/). Някои онлайн търговци работят чрез стратегически партньорства с физически магазини като например „Метро Кеш енд Кери“ и https://www.kolichka.bg/ , Hit Max и https://shop.gladen.bg/, БББ в Пловдив и https://www.superbagplovdiv.bg/ . На пазара оперират и по-малки играчи с изцяло онлайн магазини като www.randi.bg/ , www.shop24.bg , https://www.supermag.bg/, https://gastronom.bg/.  Други се позиционират като доставчици на директно от местни производители и ферми https://farmhopping.com/, https://myfarm.bg/ и предлагащи веган и здравословни храни като https://zelen.bg/ , https://www.balevbiomarket.com/.

Средната стойност на PROGRESSIVE кошницата е 151,17 лв.

За поредна година списание PROGRESSIVE предложи на своите читатели детайлна информация за динамиката на цените на няколко групи стоки през 2021 г., които могат да се считат за представителна извадка на основната потребителска продуктова кошница. PROGRESSIVE кошница включва 32 продукта разпределени в три основни групи: плодове и зеленчуци, хранителни и нехранителни продукти. Фокусът тази година бе върху предложенията на водещите онлайн търговци предлагащи основни храни в страната. В извадката са включени част от най-големите компании в сегмента, които имат както местно, така регионално покритие. Включените организации са: Ebag.bg, Supermag.bg, 24open.bg (изцяло електронна търговия), Tmarketonline.bg, Bulmag.org, Randi.bg, (търговци опериращи физически магазини, както и онлайн търговски канали), shop.gladen.bg (в партньорство със софийската  верига хипермаркети Hit Max), homebag.bg (онлайн супермаркет в Пловдив, който работи ексклузивно със супермаркети „Лекси“). Информацията за динамиката на цените са събирани на месечна база за периода януари - ноември 2021 г. от електронните страници на компаниите. Следва да се отбележи, че два от търговците (24open.bg, homebag.bg) спират да оперират през втората половина на 2021 година.

През разглеждания период средната стойност на PROGRESSIVE кошницата възлиза на 151,17 лв. като през годината флуктоацията е в рамките на 7 лева (разликата на най-високата и най-ниската стойност). Най-ниската стойност на покупките е регистрирана през месец април - 148,13 лв., а най-високата през месец ноември 155,20 лв. Отчетливо се забелязва, че през втората половина на годината цените на продуктите регистрират траен ръст. По-високата стойност на кошницата през ноември се дължи основно на по-високите цени на морковите и картофите при плодовете и зеленчуците (по-скъпи съответно с 24% и 13%  спрямо април), при храните основно поради по-високи цени на прясно мляко „Верея“ и чипс Ruffels, бебешко пюре Hipp зеленчуково - със 7%, слънчогледово олио „Бисер% с 6%, бутер тесто „Белла“ с 13%, царевица Bonduelle 4/4 с 9%) и нехранителните продукти (по-скъпи капсули за пране Ariel 3 в 1 цветно с 20% и сапун Dove, препарат за Medix WC Power Gel, дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack с 14% ). Един от изводите, който може да направим, е че през периода април-юли цените са по-ниски от средните за годината. На другият полюс е периодът септември-ноември, когато цените са и най-високи поради сериозните инфлационни тенденции в енергийните ресурси и земеделските суровини.  Също така през пролетните и летните месеци се забелязват много повече промоционални активности, в сравнение с месеците през есента.

Разликата в най-скъпата и най-евтината средно-месечна стойност на потребителска кошница при различните онлайн търговци варира през различните месеци от близо 22 лв. до 9 лв. Данните от извадката на PROGRESSIVE кошница показват, че потребителите на tmarketonline.bg са пазарували най-изгодно за разглеждания период. До голяма степен това се определя и по-агресивната търговска политика на веригата и наличието на покритие с физически магазини в регионите с онлайн покритие на заявките: София, Пловдив, Стара Загора. Най-висока се оказва средната кошница при електронния търговец randi.bg като по-високите цени в сравнение с останалите търговци се запазват почти през цялата година. Това до голяма степен се дължи на по-голямата икономия от мащаба, която другите играчи могат да предложат.

 

Плодове и зеленчуци

По данни на НСИ, консумацията на плодове средно на лице от домакинство расте с близо 14% за периода 2011-2020 г. до 54 кг годишно, а това на зеленчуци с 3% до 73 кг на година.

От категория „Плодове и зеленчуци“ продуктовата кошница на списание PROGRESSIVE включва картофи, моркови и лимони като не обхваща продукцията на точно определен производител, страна на произход и сорт. Забелязваме, че средната стойност на продуктите бележи ръст от началото към края на годината като най-високата стойност е била през септември (6,16 лв.), а най-ниска през януари (3,90 лв.). Имайки предвид сезонния фактор на продуктите, традиционно цената на лимоните е най-ниска през зимните месеци, но заради по-високите производствени разходи и цените на картофите и морковите постоянно растат през годината.

През последните няколко години консумацията на картофи средно на лице от домакинството според данни от НСИ бележи постоянен ръст и достига 21 кг. Що се отнася до цената на продукта, средната стойност през годината е била 1,01 лв. Най-високата регистрирана цена е през цялата втора половина на 2021 г. (1,13 лв. за кг през септември), а най-ниската цена, която достига продуктът е 0,77 ст. през февруари. Промоциите на този продукт са голямо изключение сред онлайн търговците. Прави впечатление, че цената на картофите бележи постоянен ръст от началото на годината. Най-ниската цена през по-голямата част от годината е била налична в bulmag.org.

При лимоните наблюдаваме сезонност по отношение на ценовите нива, като най-високи са цените през летните месеци, а най-ниски през месеците януари - февруари. Продуктът е присъствал почти всеки месец на промоция при някой от търговците. Средната цена за килограм лимони през разгледания период е 2,62 лв. (варирайки от 1,99 лв., през януари, до 3,64 през септември).

Последният продукт от категорията „Плодове и зеленчуци“ са моркови като през есента се предлага основно местно производство. И въпреки, че традиционно цената е по-ниска   през месеците септември - ноември, по-високите производствени разходи имат про-инфлационен характер и през цялата втора половина на годината цената е по-висока от първата половина.  Средната цена на продукта през годината е 1,36 лв. за кг като промоционалните активности са всеки месец. Най-ниската стойност е през януари (1,07 лв. за кг), а най-високата през октомври – 1,58 лв. Най-ниската цена през по-голямата част от годината е била налична в bulmag.org и tmarketonline.bg.

Хранителни продукти

В категория „Храни“, която изследва „PROGRESSIVE кошница“, са включени 20 продукта, а именно: прясно мляко, извара, бадемова напитка, луканка, лютеница, брашно, олио, замразено бутер тесто, консервирана царевица, зеленчуково бебешко пюре, бонбони, кроасан, млечен шоколад, уиски, бира, изворна вода, кафе, солети, чипс и храна за котки пауч.

Основният извод, който може да направим, е че средната стойност на кошницата при храните отбелязва сравнителна стабилност през годината. Средната сметка варира в рамките от 104,40 лв. през месец януари до 100,87 лв. през април (най-ниско за годината) и 104,02 лв. за месец ноември. Средна стойност е около 102,57 лв. за цялата година.

В тази продуктова категория прави впечатления изключително големият брой регистрирани цени на промоция. Реално промоциите са едно от основните „оръжия“ на търговците в борбата помежду им за привличане вниманието на потребителите. Най-много промоционални предложение виждаме на продуктите кафе „Нова Бразилия“ класик, мляно, бира „Пиринско“ светло РЕТ – 2л, бонбони Toffifee, луканка „Орехите“ – Добруджанска. Най-активните търговци са supermag.bg, bulmag.org и tmarketonline.bg. Основният период с най-много преференциални ценови предложения е лятото, докато през януари и февруари промоциите са по-малко.

Анализът на данните показва, че повечето хранителни продукти наистина бележат ръст на цените през годината. Ръстът е по-висок при бутер тесто замразено, царевица Bonduelle 4/4, бебешко пюре Hipp зеленчуково, чипс Ruffels, олио „Бисер“. На другия полюс - спад в средната цена се забелязва при продуктите кроасан 7 Days Max, млечен шоколад Milka, уиски Jack Daniels, кафе „Нова Бразилия класик“, мляно.

Нехранителни продукти

В „PROGRESSIVE кошница“ се включва и категория „Нехранителни продукти”, която обхваща следните стоки: сапун Dove, дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack, тоалетна хартия Emeka Paradise, капсули за пране Ariel 3в1, цветно, омекотител Semana Moonflower, препарат Medix WC Power Gel, препарат за чистене Domestos, шампоан „Бочко“ с помпа, крем „Здраве“. Характерна е липсата на част от продуктите в сайтовете на randi.bg, 24open.bg, tmarketonline.bg, което се обяснява най-вече с липсата на търговски взаимоотношения със съответните доставчици.

Характерно за кошницата с нехранителни продукти е, че нейната цена бележи постоянен ръст през годината. Най-високата сметка от нехранителни продукти през годината е измерена през ноември и е на стойност 46,2 лв., а най-ниската през януари на стойност 41,10 лв. или приблизително 12% по-скъпа. Основна причина за по-високата сметка са по-високите цени на омекотител, сапун Dove и капсули за пране. Най-ниската цена на кошницата през по-голямата част от годината е била налична в bulmag.org, които са имали по-агресивна промоционална активност.

Най-големите разлики в най-високата и най-ниската средномесечна цена през годината сред продуктите се забелязва при омекотител Semana Moonflower (34%),  сапун Dove (30%), капсули за пране Ariel 3в1 (20%), тоалетна хартия Emeka Paradise (18%). Най-ниската цена при препарат за Medix WC Power Gel от 2,19 лв. за 500 мл е отчетена през април в shop.gladen.bg при най-висока средна цена от 2,74 лв. през ноември. Препарат Domestos 750 мл е бил най-евтин на промоция в Ebag.bg през юни при цена 2.99 лв., при средна цена от 4.61 лв. за годината.

Рекордьор по брой  промоции на разглежданите нехранителни продукти е bulmag.org, съответно най-много промоционални продукти са регистрирани през месец април и юли, а най-слабо през май и ноември. Продуктите, които най-често са били на промоция през годината са капсули за пране Ariel 3в1 цветно (18 пъти), омекотител Semana Moonflower и сапун Dove (по 15 пъти).