Списанието

Изберете рубрика:

 

Водещите 20 производители формират 51% от общите нетни приходи

Брой 5, май 2021

Дата: 02.06.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Водещите 20 производители формират 51% от общите нетни приходи

ТОП 100 Производители на бързооборотни стоки в България генерират 4,94 млрд. лв. нетни приходи от продажби на продукция през 2019-та, което представлява 5,2% ръст на годишна база (4,7 млрд. в класацията за 2018 и 5% ръст).

Производителят на безалкохолни напитки „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД продължава да е лидерът в класацията и за 2019 година. На второ място е производителят на перилни и почистващи продукти, домакинска хартия и стоки за бита „ФИКОСОТА” ООД, следвана от производителя на пилешко месо „ПИЛКО” ЕООД. Сумарно делът на ТОП 3 компании в класацията на производителите в стойност е приблизително 14% от всички.

Водещите 20 компании имат съществено значение на пазара, тъй като формират близо 51% от общите нетни приходи на включените в класация играчи. Интересен факт е, че въпреки силната концентрация растежът на приходите в челната стотица не се дължи на водещите 20 компании, които отбелязват средно 2,9% ръст на годишна база, а по-скоро на представителите в класацията заемащи от 21 до 50 място, които регистрират 10,5% ръст.

Най-динамично развиващите се компании сред ТОП 100 е производителят на оризови снаксове „НУХЕЛТ” АД с 59% ръст на годишна база през 2019 г. (най-динамично развиваща се компания и в класацията миналата година), следван от производителя на млечни продукти „МАКЛЕР-КОМЕРС” ЕООД с 41% и производителят на сладолед „СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА” ООД с 31%.

Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията на производителите са производители на храни (76 от всички), следвани от производителите на напитки (16) и производители на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома с 8 представителя.

В стойност производителите на храни заемат по-малък дял от този в брой или общо 66%, докато производителите на напитки са с 25% дял в оборота, а производителите на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома са с приблизително същият дял от 9%.

Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на браншовете „Производство на месо и месни продукти“ (29%), „Производство на мляко и млечни продукти“ (18%), „Производство на шоколадови и захарни изделия“ (9%). ТОП три представени бранша имат близо 57% дял в общите нетни приходи от продажби на продукция с сектор „Храни“.

Производителите от браншовете „Производство на безалкохолни напитки“ и „Производство на пиво“, заемат най-голям дял в оборота от „Напитки“ съответно с 40% и 32% (39% и 34% в миналогодишната класация). Като бройки най-много компании има от сектор „Производство на спиртни напитки и вина“.

Производителите на козметични, почистващи, перилни и други домакински продукти заемат най-малък дял в класацията (8%). Водещите компании в страната са „ФИКОСОТА” ООД, „СЕПТОНА БЪЛГАРИЯ” АД и „РУБЕЛЛА БЮТИ4 АД, които заемат близо 2/3 от оборота на представените 8 компании в класацията.

 

Забележка: Материалът е част от Класацията TOП 300 КОМПАНИИ В СЕКТОР БЪРЗООБОРТНИ СТОКИ В БЪЛГАРИЯ 2020. Тя представя водещите производители, търговци на дребно и дистрибутори/търговци на едро в България, предлагащи основни бързооборотни стоки. Изданието обхваща най-големите 100 компании във всеки от трите разглеждани сегмента, ранкирани според критерия „Нетни приходи от продажба на продукция“ или „Нетни приходи от продажба на стоки“ в зависимост от това дали основната дейност на компанията е производство, търговия или дистрибуция.

Методология: Данните за приходите от продажби за най-последната година, за която има официално публикувана финансова информация (в случая 2019 г.), са извлечени от индивидуалните финансово-счетоводни отчети на компаниите, налични в различни източници като „Търговски регистър” към Агенция по вписванията, бизнес платформи и бази данни на доставчици на бизнес информация. Всички посочени суми в класацията са в хиляди лева.