Списанието

Изберете рубрика:

 

Кои са водещите компании в търговията с бързооборотни стоки в България?

Брой 10, октомври 2022

Дата: 04.11.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Кои са водещите компании в търговията с бързооборотни стоки в България?

За пета поредна година списание PROGRESSIVE направи класация на компаниите от сектор търговия с бързооборотни стоки в изданието „Топ 300 FMCG компании в България”. Какви са основните изводи от класацията?

 

 

Целта на класацията е да представи водещите производители, търговци на дребно и дистрибутори/търговци на едро в България, предлагащи основно бързооборотни стоки. Изданието обхваща най-големите 100 компании във всеки един от трите разглеждани сегмента ранкирани според критерия „Нетни приходи от продажба на продукция“ или „Нетни приходи от продажба на стоки“ за 2021 година в зависимост от това дали основната дейност на компанията е производство, търговия на дребно или дистрибуция.

Може да се каже, че 2021-та година бе годината на възстановяване след пандемичната обстановка през 2020-та година като икономиката на страната отбеляза ръст oт близо 8%. Разбира се, това се отрази ползотворно и на представянето на производителите и търговците на бързооборотни стоки, което е видно и в данните на включените компании. Ето и някои основни изводи от класацията:

►ТОП 300 компании (производители, търговци на дребно и дистрибутори) генерират приблизително 19 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или продукция през 2021 г. (17.5 млрд. лв. за класацията ТОП 300 за 2020 година), което е с 9,1% повече спрямо миналогодишната класация и съставлява приблизително 14% oт Брутния вътрешен продукт на страната за 2021 година (139 млрд. лв. по данни на Българска Народна Банка).

►9,1% е средният ръст на приходите от продажби на най-големите 300 компании за бързооборотни стоки през 2021 г. при 7,6% ръст на БВП като ръстът се засилва в сравнение с класацията ТОП 300 през миналата година, когато бе 3,8%.

 

►Най-голям ръст от 10,5% на годишна база бележат ТОП 100 представители в „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ (1,5% за миналогодишната класация) и ТОП 100 компании в сектор „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“ с 10,3% (7% за миналогодишната класация) и ТОП 100 „Производители на бързооборотни стоки“ с 5,8% (2% за миналогодишната класация).

►Близо 4/5 от компаниите в ТОП 300 или 80% от всички отбелязват ръст на приходите от продажби на годишна база, което е ръст в сравнение с ТОП 300 Компании 2020 г., когато бяха 67%.

►86% от представителите на сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ бележат ръст на приходите (59% през 2020), следвани от компаниите в „Търговия на дребно с бързооборотни стоки “ с 83% (81% през 2020) и тези в сектор „Производство на бързооборотни стоки“ с 70% (62% през 2020).

►94% от компаниите в ТОП 300 регистрират печалба като 157 представителя или 52% бележат ръст на печалбата като резултатите в сравнение с миналогодишната класация показват влошаване (60% през 2020 година). Най-много са печелившите компании в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ – 97 от разгледаните 100 фирми, следван от сектор „Търговия на дребно бързооборотни стоки“ – 96%. Представителите от сектор „Производство на бързооборотни стоки“ бележат влошаване на резултатите като броят печеливши компании спада от 94 през 2020 на 89 през 2021.

►И през тази година ТОП 20 компании в класацията ТОП 300 формират 66% от общите приходи на водещите 300 представителя на класацията.

►Най-силна е концентрацията в подкласацията „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“, където ТОП 20 компании в държат 82% от общите приходи. Следват представителите от подкласация „Tърговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“, където водещите 20 фирми имат 59% дял и „Производители на бързооборотни стоки“ с 50% от общите приходи на включените компании.

Следвайки благоприятното развитие на икономиката на страната, търговците на бързооборотни стоки в България изпратиха една много добра 2021 година като ръста на приходите, въпреки трудностите, продължава за повечето компании и през 2022-ра. Основни причини за ръста в бърооборотния бранш са инфлационните процеси и растящите цени на продуктите, увеличаващите се доходи и разходи на домакинствата, както и сравнително ниската безработица.

По предварителни данни икономиката на страната се очаква да регистрира слаб ръст в рамките на 4% през 2022 година, а предишната 2020 отбеляза 7,6% ръст. Въпреки затруднената икономическа обстановка, възнагражденията на служителите отбелязват постоянен ръст. По официални статистически данни средната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България бележи постоянен ръст за периода 2017-2021 година и достига 1,551 лв. бруто през 2021 или 8,5% средногодишен ръст за периода. Двигател на ръста на възнагражденията са както ограниченото предлагане на работна ръка, така и ниската безработица. Въпреки спада на безработицата през последните години, поради негативната демографска картина броят на заетите в страната не бележи изменение. Няма как да не се отбележи  намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на определени региони, които са сред негативните тенденции в бранша.

Основни показатели

Компаниите от ТОП 300 бележат 9,1% ръст на годишна база през 2021 (при 3.8% ръст през миналогодишната класация), което е близо 50% повече от темпа на ръст на Брутния вътрешен продукт (6,7%). Най-голям ръст от 10,5% на годишна база бележат ТОП 100 представители „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ (1,5% ръст в класацията ТОП 300 за 2020 година), следвани от ТОП 100 компании в сектор „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“ с 10,3% и ТОП 100 „Производители на бързооборотни стоки“ с 5,8%.

 

Близо 4/5 от компаниите в ТОП 300 или 80% от всички отбелязват ръст на приходите от продажби на годишна база, което е ръст в сравнение с ТОП 300 2020, когато бяха 67%. 86% от представителите на сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ бележат ръст на приходите, следвани от компаниите в „Търговия на дребно на бързооборотни стоки“ с 83% и тези в сектор „Производство“ с 70%.

 

 

94% от компаниите в ТОП 300 (94% през миналогодишната класация) регистрират печалба като 157 представителя или 52% бележат ръст на печалбата. Най-много са печелившите компании в сектор „Търговия на едро/дистрибуция с бързооборотни стоки“ – 97 от общо 100, следвани от 96 в „Търговия на дребно с бързооборотни стоки“ и 89 в „Производители на бързооборотни стоки.

 

 

ТОП 100 Производители на бързооборотни стоки в България генерират 5,33 млрд. лв. нетни приходи от продажби на продукция през 2021-а, което представлява 5,8% ръст на годишна база (5 млрд. в класацията за 2020 и 2% ръст).

Водещите 20 компании имат съществено значение на пазара, тъй като формират близо 50% от общите нетни приходи на включените в класация играчи. Интересен факт е, че растежът на приходите в челната стотица се дължи на водещите 20 компании, които отбелязват средно 7,9% ръст на годишна база, а представителите в класацията заемащи от 21 до 50 място, които регистрират 4,5% ръст.

Преобладаващият брой компании попадащи в класацията на производителите са производители на храни (74 от всички при 75 година по-рано), следвани от производителите на напитки (16) и производители на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома с 10 представителя.  В стойност производителите на храни заемат по-малък дял от този в брой или общо 68% (ръст от 2 пп в сравнение с 2020 година), докато производителите на напитки са с 23% дял в оборота и запазват дела от миналата година, а  производителите на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома са с дял от 9% при 11% през пандемичната 2020. 

Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на  браншовете „Производство на месо и месни продукти“ (21%), „Производство на мляко и млечни продукти“ (16%), „Производство на шоколадови и захарни изделия“ (8%). ТОП три представени бранша имат близо 58% дял в общите нетни приходи от продажби на продукция с сектор „Храни“.

Производителите от браншовете „Производство на безалкохолни напитки“ и „Производство на пиво“, заемат най-голям дял в оборота от „Напитки“ съответно с 39% и 31%. Като бройки най-много компании има от сектор „Производство на спиртни напитки и вина“ (6).

Производителите на козметични, почистващи, перилни и други домакински продукти заемат най-малък дял в класацията (10%). Водещите 3 компании в страната заемат близо 2/3 от оборота на представените 10 компании в класацията.

Търговците на дребно с бързооборотни стоки през 2021 г., отбелязаха поредна година на ръст в оборотите, като ТОП 100 Търговци на дребно включени в класацията генерираха 7,7 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или 10,3% ръст на годишна база (6,98 млрд. лв нетни приходи от продажби на стоки и 7% ръст на годишна база в класацията ТОП 300 за 2020 година).

Водещите 20 компании имат ключово значение в бранша, тъй като заемат близо 82% от общите нетни приходи на включените в класация играчи (82% през предишната година) като бележат ръст от 10,6%.

Преобладаващият брой компании попадащи в класацията на търговците на дребно с бързооборотни стоки са търговци предлагащи основно храни и напитки (93 от 100), следвани от търговците на нехрани (козметични, перилни и почистващи продукти, хартия, стоки за дома), и други формати търговци.

Водещите 100 търговци на едро/дистрибутори с бързооборотни стоки в България генерират 6 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки за 2021-та година или ръст от 10,5% на годишна база (5,42 млрд. лв за миналогодишната класация при 1,5% ръст).

Водещите 20 компании държат 59% сред ТОП 100 играча като запазват делът си от миналогодишната класация. Ръстът в сектора се дължи основно на положителното развитие на класираните от 21 до 50 място, които отбелязват 10,6% ръст на годишна база, следвани от ТОП 20 играча, които отбелязват 8,8% ръст. Концентрацията в бранша се засилва тъй като с напредването на класацията средният ръст на компаниите бележи постоянен спад като този на класираните от 50 до 100 място е близо 5% или двойно по-малък от на ключовите играчи.

Преобладаващият брой компании, попадащи в класацията, са търговци на едро/ дистрибутори на храни (46% от всички), следвани от търговците на едро с напитки (33%). По отношение на оборота компаниите в сектор „Неспециализирана търговия на едро“ предлагащи разнообразни продукти са водещи с 42% дял от приходите. На второ и трето място са съответно търговците на едро/ дистрибутори на храни и тези на напитки с 31% и 21% от общият оборот.