Списанието

Изберете рубрика:

 

ТОП 100 ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО/ДИСТРИБУТОРИ

Брой 4, април 2022

Дата: 09.05.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
ТОП 100 ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО/ДИСТРИБУТОРИ

Водещите 100 „Търговци на едро/дистрибутори с бързооборотни стоки в България“ генерират 5,42 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки за 2020-та година или ръст от 1,5% на годишна база. Динамиката в бранша се забавя поради по-слабото търсене от ХоРеКа каналът, като през миналогодишната класация ръстът бе 8,4%.

И тази година най-големият търговец на едро в страната е ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, част от Хърватската Орбико Груп. Компанията е водещ дистрибутор на продукти в областта на козметиката, хранителните и нехранителни продукти, електрически уреди, фармацевтични продукти, играчки, текстил, цигари, моторни масла като основни брандове са Procter & Gamble, Shell Lubricants, Duracell, SC Johnson, Mars, Philip Morris, Pedigree, Fisher Price, HIPP, RiceUP!, IQOS, BRAUN, и други. На второ място е неспециализираният търговец на едро МЕТРО БЪЛГАРИЯ ЕООД. Компанията е с фокус върху професионалните клиенти, но се фокусира и към индивидуалните потребители, като разполага с 11 магазина в България на територията на страната като оперира и онлайн канал за продажби. На трето място е търговецът на едро с храни  КЛИО КОМЕРС-ТБ ЕООД. Компанията има изградени собствени търговски офиси и складови бази в Разград, Шумен, Варна, Добрич, Русе, Силистра и Велико Търново и е официален дистрибутор на компании и марки като Монделийз България, Якобс Дау Егбертс, Хел, Престиж, Ден и Нощ, Чипита, Юниливър, Победа, ФИКОСОТА ФУУД, Олинеза и други Водещите 3 играча държат близо 1/3 от приходите на попадащите в класация компании или близо 34%.

Водещите 20 компании държат 58% сред ТОП 100 играча като запазват делът си от миналогодишната класация, но динамиката на продажбите е слаба – ръст от само 0,3%. Положителното развитие в сектора се дължи основно на динамиката на класираните от 21 до 50 място, които отбелязват 5,3% ръст на годишна база (10,6% в Класация Топ 300 за 2020), следвани от класираните между 51 и 100 място, с 1,3% ръст. 

Най-голямо положително развитие сред ТОП 100 търговци на едро/дистрибутори, бележи търговецът на едро с козметични продукти ПОЛАР МОДА ЕООД с ръст от 58% на годишна база. На второ място и трето място с 44% са отново търговец на едро с козметика и парфюмерия: БАЛКАН ЛУКСУРИ СЪПЛАЙ ООД и неспециализираният дистрибутор от Пловдив КОНТЕСТ ООД. На четвърто място по динамика в сектора се нарежда търговецът на едро с напитки СОФСТОК ЛТД ООД с 42% годишно изменение.

 

Преобладаващият брой компании попадащи в класацията са търговци на едро/ дистрибутори на храни (46%), като техният дял на годишна база се увеличава (44% в миналогодишната класация). Следват търговците на едро с напитки с 33%, които спадат с 2% по-малко компании в сравнение с ранкинга година по-рано. По отношение на оборота компаниите в сектор „Неспециализирана търговия на едро“ предлагащи разнообразни продукти са водещи с 43% дял от приходите (44% в класацията ТОП 300 за 2020 година). На второ и трето място са съответно търговците на едро/ дистрибутори на храни и тези на напитки с 30% и 20% от общият оборот в сравнение с 28% и 22% година по-рано.

 

*Забележка: Данните за приходите от продажби за най-последната година, за която има официално публикувана финансова информация (в случая 2020 година), са извлечени от индивидуалните финансово-счетоводни отчети на компаниите налични в различни източници като: Търговски регистър към Агенция по вписванията, бизнес платформи и бази данни на доставчици на бизнес информация.