Списанието

Изберете рубрика:

 

PROGRESSIVE кошница – отчетлив ръст на цените през първата половина на 2023 година

Брой 2, февруари 2024

Дата: 28.02.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
PROGRESSIVE кошница – отчетлив ръст на цените през първата половина на 2023 година

Анализ на тенденциите в динамиката на цените на основни продукти и в търговията на дребно с бързооборотни стоки, реализирани през част от основните играчи в онлайн канала, предлагащи основно храни.

Изминалата 2023 годинa в търговията на дребно с бързооборотни стоки бе маркирана с ръст на оборотите и на пазара като цяло в стойност, но и на спад на продажбите в обем, поради по-внимателните харчове на потребителите в следствие на покачването на цените на храните и влошаването на бизнес климата. До голяма степен ръстът в стойност бе подкрепен от растящата инфлация, която при храните бе близо 14% средногодишно по данни на Националния статистически институт (22,4% през 2022 година), както и на все още увеличаващите се доходи и разходи на домакинствата.

Влияние върху поведението на потребителите оказаха и негативните данни за забавянето на икономическото развитие на България (и Европа като цяло), като по предварителни данни икономиката на страната (Брутен вътрешен продукт) се очаква да се забави и регистрира ръст от около 2% през 2023 година. Въпреки това безработицата остава на една от най-ниските стойности за последните няколко години от близо 5,6%. По данни на Българска народна банка средно месечната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение също расте и е около 2,000 лв. (1,770 лв. през 2022 година) или 13% ръст на годишна база 2023/2022.

 

През последните години онлайн канала e най-динамично развиващият се сегмент в търговията на дребно с бързооборотни стоки. По оценка на експерти продажбите онлайн заемат не повече от 1% пазарен дял в стойност от общият пазар за 2023 година, което се оценява на около 100 млн. лв. Пазарен лидер с близо 2/3 пазарен дял е специализираният електронен търговец Ebag.bg (https://www.ebag.bg/), който оперира основно в София, но и доставя в районите на Пловдив, Перник, Банско, Благоевград. Останалата 1/3 от пазара се разпределя измежду други пазарни играчи като основен фокус към момента е пазарът в София, но развитие се забелязва и в другите големи градове в страната като Пловдив и Варна. През 2023 г., един от лидерите в бранша „Билла България“ започна онлайн продажби в партньорство с доставчика Glovo в София и планира разрастване в Пловдив, Варна, Плевен. Търговците „Кауфланд“ и „Фантастико“ от години партнират с платформата за доставки Glovo като продажбите им са в рамките на 1% от общия оборот.

Други компании в сегмента като „Т-Маркет“ (https://tmarketonline.bg/), „Булмаг“ (https://www.bulmag.org/)  развиват самостоятелно, както физическите си магазини, така и електронната търговия. Директни доставки предлага и търговецът на едро „Метро България“ чрез платформата https://shop.metro.bg, но тъй като фокус на компанията са професионалните клиенти, също така е стратегически партньор и на други онлайн търговци като например https://www.kolichka.bg/.

Какво показва анализът на PROGRESSIVE кошница?

За поредна година списание PROGRESSIVE предложи на своите читатели детайлна информация за динамиката на цените на няколко групи стоки през 2023 година, които могат да се считат за сравнително представителна извадка на основната потребителска кошница. PROGRESSIVE кошница разгледа 25 продукта разпределени в 3 основни групи: плодове и зеленчуци (2 броя), храни (15) и нехранителни стоки (8). Фокусът и тази година беше върху предложенията на водещите онлайн търговци, предлагащи основно храни в страната. В извадката са включени част от най-големите компании в сегмента с общ пазарен дял от около 80%, които имат както локално, така регионално покритие. Включените представители на бранша са: Ebag.bg, Bulmag.org, Tmarketonline.bg, Shop.Metro.bg и „Кауфланд“ и „Фантастико“ в партньорство с Glovo. Информацията за динамиката на цените е събирана на месечна база в даден определен ден и час на месеца и обхваща  периода януари - декември 2023 г., като данните са  извличани от електронните страници на компаниите. Следва да се отбележи, че не всички изследвани 25 продукта присъстват постоянно в асортимента на всички търговци през годината.

През разглеждания период средната стойност на PROGRESSIVE кошницата възлиза на 161,14 лв. (през 2022 г. средната стойност на кошницата е 139,97 лв. за 30 наблюдавани продукта - бел.ред.) като през годината флуктоацията е в рамките на 16,50 лева (разликата на най-високата и най-ниската стойност през годината). Най-ниската стойност на покупките е регистрирана през месец януари – 150,79 лв., а най-високата през месец май от 167,29 лв.

Отчетливо се забелязва ръст на цените на продуктите през първата половина на годината, следвайки инфлационните процеси в страната с пикови стойности на кошницата в периода май-юли 2023 г., а през втората половина на годината цените започват трайно да намаляват. По-високата стойност на кошницата за периода май-юли се дължи основно на по-високите цени на следните продукти спрямо средните им стойности за годината: тоалетна хартия Emeka (по-скъпа съответно с 11%), шампоан Syoss с 9%, гел за пране Ariel Color 20 Пранета със 7%, а при храните бисквити „Мираж Тунквани“ със 7% и храна за котки пауч Whiskas с 6%, луканка „Орехите Добруджанска“ с 5%, домати и уиски Jack Daniels с 4%.

Един от изводите, който може да направим, е че в началото на годината цените са били най-ниски в сравнение със средните за годината, достигат своя пик в средата, а през последните месеци на годината забелязваме спад на стойността на кошницата.

Ако разгледаме средната стойност на покупките по търговец, данните от извадката на PROGRESSIVE кошница за календарната 2023 година показват, че потребителите на Shop.Metro.bg са пазарували най-изгодно за разглеждания период. Изгодни предложения и близки или под средните са предлагали и Ebag.bg, Bulmag.org и „Кауфланд“. Най-висока се оказва средната кошница при покупките от „Фантастико”.

 

Плодове и зеленчуци

От категория „Плодове и зеленчуци“ продуктовата кошница на списание PROGRESSIVE включва домати и банани, като не обхваща продукцията на точно определен производител, страна на произход и сорт. Забелязваме, че средната стойност на продуктите е била най-ниска през месеците юли-август-септември, а най-висока от февруари до май. Най-високата стойност е била през май (7,86 лв.), заради сезонната висока стойност на доматите, а най-ниска през август (5,76 лв.).

През последните няколко години консумацията на домати средно на лице от домакинството, според данни от НСИ за периода 2013-2022 година, бележи спад и достига 20,2 кг през 2022 или 5% по-малко в сравнение с 2013 година. Що се отнася до цената на продукта, средната стойност през годината е била 3,73 лв. Най-високата регистрирана цена е през цялата първа половина на 2023 година (4,61 лв. за кг през май), а най-ниската цена, която достига продуктът е 2,92 лв. през август. Промоциите на този продукт не са често срещани сред онлайн търговците като най-често това се е случвало при Tmarketonline.bg. Най-ниската цена през по-голямата част от годината е била налична в Shop.Metro.bg.

При бананите през 2023 г. наблюдаваме най-ниски цени през летните месеци, а най-високи през месеците януари-февруари. С изключение на зимните месеци, продуктът е присъствал почти всеки месец на промоция при някой от търговците. Средната цена за килограм банани през разгледания период е 3,20 лв., варирайки от 2,74 лв. през септември до 3,61 лв. през февруари. Най-ниската цена през по-голямата част от годината е била налична в Tmarketonline.bg.

Хранителни продукти

В категория „Храни“, която изследва PROGRESSIVE кошница, са включени 15 продукта, а именно: бебешко пюре „Hipp зеленчуково“, прясно мляко „Верея“ 3% от 1 л, топено сирене „President - натурално 45%“ от 140 г, луканка „Орехите Добруджанска“ от 180 г, брашно „София Мел Класик Тип 500“ в опаковка 1кг, олио „Бисер“ от 1 л, ориз перлен „Крина“ от 1 кг, лютеница „Deroni Староселска едросмляна“ 520 г, млечен шоколад Milka 100 г, бисквити „Мираж Тунквани“, ядки „Rois бирен фъстък“ 160 г, изворна вода „Девин“ 1,5 л, кафе „Нова Бразилия класик мляно“ 200 г, уиски Jack Daniels 700 мл, храна за котки пауч Whiskas 100 грама.

Основният извод, който може да направим е, че средната стойност на кошницата при храните отбелязва постоянен ръст от началото на годината до летните месеци и след това към края на 2023 година започва да намалява. Средната сметка варира в рамките от 91,74 лв. през месец януари до 102,30 лв. за месец юли или близо 12% повече. Средна стойност е около 97,67 лв. за цялата година.

 

По-високи цени през пиковия месец юли в сравнение с най-ниската стойност през януари се забелязва при кафе „Нова Бразилия класик“ (+30%), уиски Jack Daniels (+21%), бисквити „Мираж Тунквани“ (+15%), бебешко пюре „Hipp зеленчуково“ и храна за котки пауч Whiskas (+12% и при двете). Съответно по-ниски са били цените при олио „Бисер“ от 1л (-10%), ориз перлен „Крина“ (-4%).

В тази продуктова категория прави впечатление не много големият брой регистрирани цени на промоция през 2023 година. Месеците с най-много промоции са били декември (общо 16 промоции), септември и април (по 14 за всички продукти). Най-много промоционални предложения през годината виждаме на продуктите - луканка „Орехите Добруджанска“ (19), млечен шоколад Milka (16), и по 11 за кафе „Нова Бразилия класик мляно“, изворна вода „Девин“, топено сирене „President натурално 45%“. Най-активните търговци са Bulmag.org , Tmarketonline.bg, Shop.Metro.bg.

Нехранителни продукти

В PROGRESSIVE кошница се включва и категория „Нехранителни продукти”, която обхваща следните 8 стоки: шампоан „Бочко“ с помпа, паста за зъби „Lacalut Актив“, сапун Dove, шампоан Syoss, део спрей Rexona Men, дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack, гел за пране Ariel Color 20 Пранета, тоалетна хартия Emeka. Интересен факт е липсата на част от продуктите в асортимента на търговците през годината.

 

 

Кошницата с нехранителни продукти следва и общата тенденция на общата стойност, както при храните. Най-високата сметка от нехранителни продукти през годината е измерена през юни и е на стойност 59,17 лв., а най-ниската през януари на стойност 52,17 лв. или приблизително 15% разлика. Основна причина за по-високата сметка са по-високите цени на гел за пране Ariel Color 20 Пранета (+49%), сапун Dove (+27%), шампоан Syoss (+21%), дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack (+15%).

Артикулите в сектор „Нехрани“ имат сериозен брой промоционални активности сред търговците. Рекордьори по брой  промоции на разглежданите нехранителни продукти са Shop.Metro.bg и Bulmag.org (особено в първата половина на годината). Съответно най-много промоции са регистрирани през първата половина на годината и особено през февруари и март, а в края на готината броят им сериозно спада. Продуктите, които най-често са били на промоция през годината са дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack (30 пъти), шампоан Syoss (17 пъти), део спрей Rexona Men (16 пъти) и боя за коса Garnier Color Natural (20 пъти).