Списанието

Изберете рубрика:

 

Дезинфектанти за повърхности - анализ за развитието на пазара

Брой 2, февруари 2024

Дата: 28.02.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Дезинфектанти за повърхности - анализ за развитието на пазара

Световният пазар на дезинфектанти достигна 5,85 млрд. щатски долара през 2023 г. и се очаква да достигне средно годишен темп на растеж (CAGR) от 7,2% в периода от 2024 г. до 2030 г. Ръстът ще се дължи на няколко фактора, като променящия се начин на живот в развиващите се икономики и нарастващата осведоменост сред животновъдите относно болестите по животните и нуждата от дезинфекция във фермите.

Наблюдава се значително увеличение в търсенето на почистващи продукти, както и на дезинфектанти за повърхности. Може да се каже, че  пазарът на дезинфектанти в световен мащаб е в подем, подхранван от по-високата осведоменост на потребителите след пандемията, относно начините за поддържане на хигиена у дома и на работното място. Така се стигна до рязък скок в търсенето на продукти, които са специално създадени да убиват вируси и бактерии. 

Био срещу конвенционални 

Суровините, използвани за производството на дезинфектанти за повърхности са предимно остатъчни продукти от петролното производство. Производители в развити държави от Европа, Северна Америка, както и Китай са основните снабдители с такива суровини. Наскоро индустрията беше свидетел на промяна в трендовете, свързани с употребата на биоразградими дезинфектанти, които започват да се търсят все повече вместо продукти с химикали в своето съдържание. Суровините, които са необходими за производството на биоразградими дезинфектанти са по-евтини в сравнение с химикалите и са много по-достъпни. В резултат на това търсенето на био продукти в категорията на дезинфектантите се очаква в близко бъдеще да изпревари конвенционалните повърхностни дезинфектанти на петролна основа.

Пазарът на дезинфекциращи продукти за повърхности отчете ниско до средно увеличение на цените след пандемията. Внезапен скок в търсенето на дезинфектанти за повърхности след пандемията, увеличение на хроничните заболявания, увеличение и на инфекциите, развити в процеса на лечение на други болести, насърчителни инициативи на държавно ниво и строги разпоредби за дезинфекция и стерилизация – всички тези фактори доведоха до ръст в търсенето на такива продукти, особено в развитите държави от Северна Америка и Европа. 

Дезинфектантите за повърхности съдържат различни химични вещества. Когато тези продукти се използват според указанията, те постигат невероятни резултати и помагат в превенцията срещу разпространението на различни болести. Въпреки това, тези субстанции могат да навредят на хора и животни, а в крайна сметка нанасят и вреди на околната среда. Непълните познания по отношение на правилното използване на дезинфектанти, както и опасностите за здравето, свързани с тях, могат да представляват потенциална заплаха за растежа на пазара.

Пазарна концентрация и характеристики 

Нивото на пазарния ръст е умерено, но темпът му се увеличава. Пазарът се характеризира с нарастваща информираност сред потребителите относно хигиената и превантивните грижи. Той се характеризира и с високо ниво на активност на сливания и придобивания от водещи производители, с цел консолидиране на пазарен дял. Нововъзникващите производители прибягват до дългосрочни споразумения и сътрудничество в конкурентна среда. Конкурентният характер на пазара, насърчава компаниите да изследват взаимодействията и да се насочват към играчи с иновативни технологии и допълващи се продукти. Пазарът също е и силно повлиян от строги правила и регулации, които се отнасят до безопасността на продуктите, влиянието им върху околната среда и прилаганите стандарти при производство. Освен това компаниите трябва да спазват регулаторните изисквания за индустрии като хранително-вкусовата и здравната. Ето защо, ключовите играчи се концентрират върху използването на модерни технологии и имплементират нови маркетингови стратегии, за да генерират повече приходи в близко бъдеще.  

Увеличаващата се информираност сред потребителите относно токсичността на продукти, базирани на химикали, заедно с увеличаващите се разполагаеми доходи на по-голямата част от населението в развитите икономики, е принудило някои производители да преминат към производство на дезинфектанти за повърхности на био основа. Също така представителите на индустрията са се съсредоточили върху оптимизирането и управлението на ефективността на доставките и конкурентоспособността на пазара чрез повишаване на оперативната си ефективност, увеличаване на производителността си и намаляване на времето за изпълнение. Като маркетингов инструмент са си поставили за задачата да разграничават своите продукти, като подчертават уникалните характеристики по отношение на приложенията им.

Анализ на състава

Продуктите на химична основа доминират на пазара на дезинфектанти за повърхности с дял на приходите от продажби от повече от 90% през 2023 г. Това се дължи на нарастващото използване на водороден пероксид в индустрията, свързана с опаковането на храни, както и в болниците, където се използва за дезинфекция. Също така повишената употреба на кватернерни амониеви съединения, както и алкохоли се очаква да има положително въздействие върху ръста на пазара. Дезинфектантите на химична основа се класифицират в два типа - окисляващи и неокисляващи. Неокисляващите дезинфектанти съдържат алдехиди, амфотерни феноли, алкохол и кватернерни амониеви съединения. 

Дезинфектантите на био основа се разглеждат като алтернатива на химичните, разчитайки основно на своите не-токсични, биоразградими и благоприятни за околната среда характеристики. Според анализаторите одобрението на агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) за използване на биопродукти във формулите на дезинфектанти за повърхности, ще създаде огромни възможности за участниците на пазара. Очакванията са нарастващият обхват на приложение на био дезинфектанти за повърхности, заедно с високия им потенциал за замяна на химическите алтернативи при по-икономични разходи, да създадат доходоносни възможности за съществуващите, както и за нови участници на пазара.

Фокус върху видовете

Течната форма доминира на световния пазар на дезинфектанти за повърхности с пазарен дял,

 надминаващ 62 на сто през 2023 г. Високият дял се дължи на разнообразното приложение както на индустриално ниво, така и в домовете. Течните дезинфектанти могат да се срещнат в напълно течна форма или като  гел с минимален вискозитет. Течните дезинфектанти са токсични антимикробни или биоцидни, силни химикали, които могат да се използват върху замърсени повърхности. Био продуктите основно са в течна форма. Натриевият хипохлорит е един от често използваните течни дезинфектанти в животновъдството. Той е воден разтвор, който не се влияе от твърдостта на водата. Такива течни дезинфектанти се използват за избягване на риска от няколко заболявания, както и за лечение на инфекции по добитъка.

Кърпичките за дезинфекция пък са навлажнени найлонови или платнени материи. Очаква се този сегмент да нарасне поради минималния риск от кръстосано замърсяване, както и заради удобството и нулевата консумация на вода. Кърпичките се използват за дезинфекция на оборудване, особено в болници, където употребата на течности и спрейове не е възможно.

Приложения

Вътрешното приложение доминира пазара на дезинфектанти за повърхности с дял от приходите от над 68% през 2023 г. Високият дял се дължи на рязкото увеличение на търсенето за редовно почистване и дезинфекция на интериора в дома, особено по време на пандемията. Вътрешните дезинфекции включват такива за индустриални и търговски обекти, както и домове. Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са въвели някои разпоредби и препоръки за процесите на дезинфекция и почистване, които трябва да се следват. Този процес не убива непременно всички микроби, но намалява риска от разпространение на болести и инфекции, причинени от вируси, гъбички и бактерии.

Други приложения на дезинфектантите за повърхности включват дезинфекция на открито. Търсенето на продукти за такъв тип приложения се е увеличило значително. Дезинфектантите на химическа основа най-вероятно ще доминират на този пазар, тъй като са лесни за прилагане, икономични и широко достъпни.

Дезинфектанти за крайните потребители

Хотели, ресторанти и кафенета доминират пазара на дезинфектанти за повърхности с дял на приходите от 20% през 2023 г. Високият дял тук се дължи на нарастващата нужда от почистване и дезинфекция на общите помещения, басейни, спални и лоби барове. 

Болниците също са един от важните крайни клиенти тъй като те са най-уязвими откъм инфекции, причинени от бактерии, вируси и гъбички. Редовната и периодична дезинфекция на служебно облекло, повърхности и комплекти с лични предпазни средства на медицинските лица са топ приоритет в болниците и това е основният двигател на пазара. 

Пътуванията по въздух имат критична роля в разпространяването на инфекциозни болести. Високият брой пътници от целия свят, събрани на едно място и със сравнително висок процент на контакт може да доведе до по-голям риск от размяна на инфекции. Заразен пътник може лесно да разпространи патогените на своите спътници и служители на летището чрез багажа си, както и чрез директен контакт с различни повърхности на летището. Това налага необходимостта аерогарите да бъдат дезинфекцирани чрез пръскането на дезинфектанти в общите зони, лаунджовете, гейтовете и ръкавите за качване на пътниците в самолета.  

Регионални наблюдения

Регионът на Северна Америка доминира пазара на дезинфектанти за повърхности с дял от приходите от повече от 33% през 2023 г. Това се дължи на броя на одобренията от регулаторни органи като Health Canada и Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) за използване на този вид дезинфекциращи продукти в тези страни. В Северна Америка се очаква непрекъснато променящите се регулации, разходите за здравеопазване, хигиената и информираността, свързани със здравето и увеличените дейности за научноизследователска и развойна дейност сред производителите на дезинфектанти и производителите на суровини, да продължат да стимулират ръста в индустрията.

Европа стана свидетел на сериозен скок в търсенето на фона на продължаващото разпространение на пандемията. Много големи международни компании непрекъснато разширяват присъствието си, като създават множество производствени бази в региона, за да отговорят на нарастващото търсене и да обслужват европейските здравни заведения на местно ниво. Технологичният напредък и развитието на научноизследователската дейност по отношение на производствените технологии доведоха до сериозно развитие на пазара в региона.

Потреблението на дезинфектанти за повърхности в Азиатско-Тихоокеанския регион е силно облагодетелствано от повишеното търсене, особено след COVID-19. Наличието на евтини активни съставки на пазара ускори растежа както на местно, така и на международно ниво. Очаква се Китай да бъде основният двигател по отношение на пазара в стойност през прогнозния период.

Източник: https://www.grandviewresearch.com/