Списанието

Изберете рубрика:

 

Златният медал на DEVIN за устойчиво развитие е доказателството, че се движим в правилна посока

Брой 4, април 2023

Дата: 04.05.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Златният медал на DEVIN за устойчиво развитие е доказателството, че се движим в правилна посока

Наскоро излезе Докладът за устойчиво развитие на „Девин“ ЕАД, водещата у нас компания на пазара на минерална и изворна вода. С изпълнителния директор на „Девин“ Борислава Налбантова разговаряме за равносметката от 2022 г., когато се навършиха 30 години от създаването на „Девин“.

Какво е предназначението на Доклада за устойчиво развитие?

Докладът е годишен, а първият с данни за 2019 г. излезе през 2020 г. Той проследява напредъка в устойчивото ни развитие на базата на стандартите GRI (Global Reporting Initiative). Докладът следва основните стълбове на програмата „Извор на промяна“ на групата Spadel, част от която е „Девин“. Споделяме със заинтересованите си страни  достиженията и предизвикателствата за изминалата година по всеки от 4-те стълба на тази програма: „зелено“, „чисто“, „локално“ и „заедно“ – и свързаните с тях 12 цели, които си поставяме за изпълнение до 2025 г. Тези цели са поставени, за да сме сигурни, че въздействаме положително върху природата, местните общности и икономиката. Зеленият стълб са екологичните ни цели. „Чисто“ е стълбът за ангажиментите, свързани с нашите източници и продукти – с най-високо качество, което означава 100% естествени и чисти според възприятието на потребителите ни. Стълбовете „локално“ и „заедно“ се отнасят до отговорността на компанията към общността и служителите ни.

Кое достижение на „Девин“ през 2022 г., заложено в доклада, бихте откроили като особено значимо?

През 2022 г. получихме своеобразен златен медал за устойчиво развитие – международният сертификат B Corp™. Това постижение ни прави много горди, но и още по-отговорни, защото сме сред първите компании в България с такова отличие. А защо казвам, че е постижение – защото това е една много комплексна независима оценка на въздействието в области като управление, служители, общност, околна среда и клиенти. За да стане един бизнес B Corp™, трябва да докаже, че отговаря на най-високи социални и екологични критерии, прозрачност и отчетност. Движението B Corp™ очертава пътя към глобална икономика, в която бизнесът е сила за добро. Затова чрез всички свои дейности  се стремим да не нанасяме вреда, а обратното – да създаваме блага за всички. Принадлежим към общност от споделени ценности и работим за промяна с разбирането, че всички сме зависими един от друг и отговорни един за друг и за бъдещите поколения.

Какви са основните акценти в доклада по отношение на опазването на околната среда?

Формулираме целта на „Девин“ като стремеж да свързваме хората и природата за един по-здравословен живот – днес и в бъдеще. Родопите са наш дом и затова полагаме системни усилия за опазването на природата там. Още през 2021 г. преминахме към 100% зелена енергия в производствената ни база. Станахме въглеродно неутрални както на ниво компания, така и на ниво продукт. През последните години внедряваме изискванията на най-стриктния стандарт в света за отговорно управление на водите – на Алианса за управление на водите (Alliance Water Steardship). И през 2022 г. бяхме оценени от независима организация за приложените действия и процеси. Правим ежегодна всеобхватна оценка на риска на вододайните зони, следим възобновяването на изворите, тенденциите и промените в климата в страната и региона по отношение на състоянието на водните басейни, както и обследванията за чистотата на водните басейни и рисковете от замърсяване. Всяка година планираме инвестиции за поддръжка и опазване на вододайните зони и работим с общинските власти по почистването и опазването им. Също така много важна част от нашата работа е да се грижим за оптимизирането на опаковките и да подпомагаме тяхното разделно събиране. Всеки наш доклад отчита тези усилия. Опаковането е неоспоримо постижение на човечеството, което осигурява по-високо качество и по-дълго време на съхранение. Опаковките на продуктите ни са 100% рециклируеми и ако са събрани и оползотворени правилно, представляват суровина. Ето защо нашият фокус е как да бъдат събрани, а след това и рециклирани. „Девин“ е учредител и член на борда на директорите на оползотворяващата компания ЕКОПАК, като така изпълняваме задължението си да помагаме за разделното събиране на опаковките, пуснати от нас на пазара. Част от тези усилия е безсрочната кампания „Събирай разделно“. За целта въведохме специален знак върху всички етикети на продуктите ни, който напомня на потребителите да събират разделно опаковките.

Как Докладът за устойчиво развитие отразява отбелязването на 30-годишнина на „Девин“?

Вече 30 години свързваме хората и природата за по-здравословен живот, затова решихме да отбележим годишнината с няколко инициативи, с които да върнем жеста към природата. Една от тях е възстановяването на 30 чешми в цяла България под мотото „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“. За реализацията на този замисъл обърнахме поглед към една уникална българска традиция – обществените чешми. Дадохме пример как да опазим за бъдещето едно от най-големите богатства на страната: природните източници на минерална и изворна вода. Реализирахме инициативата заедно с Националното сдружение на общините. Всяка община, на територията на която има чешма с минерална или изворна вода, можеше да кандидатства с проект за реновирането ѝ. Интересът беше голям: включиха се 54 общини с 84 проекта. От тях бяха класирани 30 проекта за реновиране на естествени източници на минерална и изворна вода. И всички тези чешми вече са обновени с подкрепата на „Девин“. През юбилейната година дадохме старт и на съвместния проект на сдружението „Син флаг“ в България и „Девин“ под мотото „Влез в зеления кръг“. Това е най-мащабната инициатива за въвеждане на екообразованието в българските училища, която е подкрепена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на образованието и науката. Става дума за дългосрочен проект, който цели да формира нов тип култура в отношението към природата. Чрез различни етапи на проучване и прилагане на практически задачи децата по органичен начин научават как да опазват околната среда, какво е биоразнообразие, как да събираме разделно, как да намалим консумацията на енергия и да опазваме водните ресурси. Програмата „Екоучилища“ предоставя възможност за достъп до световната мрежа на Световната фондация за екологично образование, а нашата цел е да изградим най-голяма мрежа със сертифицирани училища на Балканите. 37 учебни заведения вече преминаха успешно през първата стъпка на програмата. Тази есен със старта на новата учебна година очакваме да се присъединят много нови училища. Третата ни голяма юбилейна инициатива беше в подкрепа на биоразнообразието –  кръглата маса „Биоразнообразието – стратегическа цел за оцеляване и устойчиво бъдеще“. Организирахме я с посланието, че всички – бизнесът, институциите, неправителствените организации и обществото, трябва да работят заедно, за да възстановят биологичното разнообразие и така да осигурят по-добро бъдеще за нашите деца. Кръглата маса се проведе в гр. Девин, а трите ѝ панела бяха посветени на предизвикателствата, възможностите и развитието на биоразнообразието на местно и глобално ниво. По време на форума български и международни експерти от бизнеса, неправителствените организации и институциите споделиха своята визия и опит в борбата срещу загубата на биоразнообразие.

И в заключение възползват ли се хората в България от полезните качества на природно чистата минерална и изворна вода за пиене?

По потребление на вода на глава от населението все още изоставаме от западноевропейските страни, но тази разлика не е толкова голяма в сравнение с преди 5 години. Пиенето на повече минерална и изворна вода е навик с доказани ползи за подобряване на здравето и снижаване на стреса. Ние предлагаме чиста изворна вода, подходяща за бебета и деца, както и нискоминерализирана минерална вода, която доставя ценни елементи на активните хора.  Като лидер в нашия сегмент ежедневно полагаме усилия за издигане на културата на хидратация на по-високо ниво като фундаментална част от здравословния начин на живот.