Списанието

Изберете рубрика:

 

Ще работим в посока на развитие на дигитализация, онлайн търговия и нови модели на работа

Брой 7 / 8, юли / август 2020

Дата: 10.08.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Ще работим в посока на развитие на дигитализация, онлайн търговия и нови модели на работа

Иванка Иванова се присъединява се към екипа на „Орбико България“ през юли 2006 г. като специалист „Логистика”. Професионалният й път преминава през различни ръководни позиции – от старши логистичен специалист, мениджър „Клиентско обслужване и логистика”, мениджър „Продажби на дивизия Procter&Gamble” до търговски директор. Днес, вече в качеството си на генерален мениджър, тя успешно се справя с отговорността да управлява компания с 1 200 служителя и повече от 400 млн. евро приходи годишно.

Г-жо Иванова, разкажете на нашите читатели малко повече за „Орбико Груп” и „Орбико България”!

„Орбико България“ е част от семейството на ,,Орбико Груп“- компания, която предлага пълни и всеобхватни бизнес решения за продажби и дистрибуция, логистични услуги, маркетинг и бранд услуги за голям брой различни индустрии и бизнес области в сектора на бързообортните стоки, козметиката, фармацевтичните продукти, играчки и текстил, цигари, моторни масла и много други.

Днес бизнесът ни обхваща територията от Балтийско до Черно море в 20 страни, в които си сътрудничим с над 170 доставчика и производителя, управляваме повече от 500 световни бранда и обслужваме повече от 80 000 клиента.

Клиентите, с които работим са големи и известни производители, включващи развити мултинационални вериги, местни търговски вериги за търговия на едро, дрогерии, аптеки до независими местни търговци, B2B предприемачи и специализирани канали за продажба.

„Орбико България“ оперира на българския пазар от 2003 г. и е един от най-големите дистрибутори и доставчици на логистични услуги на пазара. Ние сме в дългосрочни бизнес отношения с много международни организации, позволявайки на марките в тяхното портфолио да стигат близо до клиентите и потребителите на местния пазар. Марките в портфолиото ни присъстват, като символ на качество в потребителското съзнание. Те са с висока пазарна стойност и търговците желаят да ги имат в своите магазини.

В момента какъв е мащабът на компанията – с колко партньори работите, колко брандове дистрибутирате, колко служители имате?

Към настоящия момент ,,Орбико България“ има честта да работи с над двадесет доказани партньори, а брандовете, които дистрибутираме са над шестдесет и се отнасят към шест основни продуктови категории включващи: електро, хранителни продукти, смазочни продукти, домакинство, лична грижа и играчки. Щастливи сме, че нашето портфолио се разраства с всяка година, както и броя на служителите ни, който до този момент надхвърля 1200 души.

През какви етапи на промени премина пазарът на бързооборотни стоки през годините, според вас?

Пазарът на бързооборотните стоки винаги е бил изключително динамичен през годините и ние се стремим да се адаптираме бързо с промените, за да бъдем водещ доставчик на пазара. Иновациите, дигитализацията и електронната търговия са едни от водещите трендове на бизнеса, които ,,Орбико България“ успешно имплементира във всички канали на дистрибуция. Това е сигурен знак, че компанията работи в синхрон и постоянно усъвършенстване във всеки един етап, през който сме минали и през който предстои да преминем.

Как се промениха изискванията на вашите партньори през това време?

Нашата компания винаги се стреми да предоставя високо качество на обслужване на всеки партньор, като неизменно изискванията на нашите партньори стават все по-големи и ние успяваме да ги покрием по възможно най-професионалния начин. Водещият мотив е да бъдем гарант в цялостния процес включващ много ключови звена, като: продажби, маркетинг, логистика и много други. Това ни позволява да сме максимално гъвкави и да отговаряме на нуждите им. За нас е изключително важно да сме в отлична колаборация с всички партньори, както и да подсигуряваме сигурността им.

Има ли разлика в работата с големите и малките търговци?

В последните години забелязваме силно експандиране в канала на модерна търговия, което със сигурност оказва негативно отражение на малките търговци. Ние като дистрибутор с национално покритие и огромна търговска структура сме изградили екипи, фокусирани както върху международните вериги, така и върху останалата част от пазара на традиционната търговия. Горди сме с факта, че покриваме голяма част от всички точки на продажба и това ни позволява да работим по-качествено и да обръщаме внимание на всеки един търговец. За нас всички участници в пазара са важни и нашата мисия е да бъдем техен партньор.

Какво е вашето мнение за българския потребител? Цената фактор ли е при взимане на решение за покупка, или по-скоро е лоялността е водеща?

Българският потребител става все по-информиран и взискателен. Наложения в последните години модел на онлайн търговия все повече влияе на поведението на българския консуматор. Цената при всички случаи е от основно значение при взимането на крайното решение. Ние имаме изградени и много добре работещи промо-механизми с всички наши партньори, което ни помага да реагираме максимално бързо на настроенията на потребителите в пазара. Разбира се, че постоянно се появяват много нови и непознати продукти, които представляват интерес към определена група от хора. Това е нормално за бързооборотния сегмент и със сигурност е предпоставка да продължим качествено да налагаме нашето портфолио и да запазим лоялността към нашите продукти.

Как се отрази извънредното положение на търговията с бързооборотни стоки и респективно на вашия бизнес?

Както чуждия, така и местния бизнес изпитват затрудненост и несигурност в създалата се обстановка. Като пряк резултат от извънредните мерки и доскорошната социална изолация е спадът в търсенето и респективно в оборота на фирмите, който е чувствителен. Разбира се, ние също се повлияхме от тези фактори, но въпреки това, извънредното положение и епидемичната обстановка в страната ни дадоха тласък да преосмислим сериозно бизнеса си. Както знаем, много сектори пострадаха основно в хотелския и ресторантьорския бизнес, докато ,,Орбико България“ е ориентирана, като компания основно в модерна и традиционна търговия, където успяваме да запазим позициите си на пазарен лидер, а в други категории да пораснем значително в тези условия.

Забелязахте ли разместване в търсенето на продуктови категории в този период?

Нормално е да забелязваме разместване на търсенето, защото потребностите на потребителите се променят. Това чувствително се отразява със значителни спадове в категориите на продукти, които не са от първа необходимост и значителен ръст в категориите на продукти от първа необходимост. Като пример мога да дам перилните и домакинските препарати от портфолиото ни, с които успяхме да реагираме на търсенето на пазара, в условията на пандемия.

Какви са бъдещите планове за развитие на „Орбико България”?

Основен фокус и приоритет на компанията ни, на първо място е да запазим здравето, сигурността и работните места на служителите си в създалата се криза, както и да съхраним стабилните бизнес отношения с клиентите и партньорите си. По отношение на бъдещите ни планове ще работим в посока на развитие на дигитализация, онлайн търговия и нови модели на работа, които ще ни помогнат да се адаптираме по-бързо към променящата се среда.

Какви са вашите прогнози ви за развитие на пазара на бързооборотни стоки, дистрибуцията и логистиката?

Основните трендове на пазара на бързооборотните стоки, като дигитализацията и електронната търговия ще продължат да се развиват и ще бъдат основен приоритет на всички компании в този сектор. Бизнесът ще продължи да следва установените си модели на работа, но в същото време ще търси нови алтернативи за удовлетворяване на нуждите на пазара. Това ще даде пряко отношение и на повишаването на качеството на дистрибуцията и логистиката в световен мащаб.