Списанието

Изберете рубрика:

 

Как се променят потребителите и целият пазар?

Брой 3, март 2021

Дата: 31.03.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Как се променят потребителите и целият пазар?

Кисело мляко, малотрайни колбаси и почистващи препарати (AB Brand Tracking)

 
В предишния брой на списание Progressive обещахме, че ще разкажем повече за начина на функциониране на AB Brand Tracking* и важността му днес. Вярваме, че във време на несигурност, внезапни и нечокавани промени, компаниите имат още по-голяма нужда от основополагаща, навременна устойчива информация за пазара. От Биляна Динева-Тодорова и Даниел Асенов, мениджъри „Проекти” в BluePoint
 
В рамките на изследването се натрупва информация относно базовите маркетингови показатели (известност, имидж, лоялност), потребителското поведениe при пазаруване (проникване на марките и замяна), както и медийното потребление на лицата. Събира се и информация и за рекламните кампании на съответните брандове, която дава възможност да се установява взаимовръзката и да се анализира взаимодействието между медийната комуникация и маркетинговите показатели.
 
За да ви дадем малко по-пълна представа за това каква информация може да ви предостави AB Brand Tracking, в следващите редове ще представим данни и техен кратък анализ за категориите кисело мляко, малотрайни колбаси и почистващи препарати.
 
За изследването във всяка категория: Онлайн изследване сред мъже и жени на възраст 18-65 години, градско население, разпределено в три типа населени места – София, големи градове и малки градове под 100 хил. жители. Извадка – 500 потребителя на категория. 
 
Малотрайни колбаси
При колбасите с най-висока честота на покупка сред изследваните лица са категориите кренвирши, трайни колбаси, сурово-сушени колбаси и варено-пушени меса. Интересно е да отбележим, че значителен отлив от потребители наблюдаваме при отделните продукти от категорията малотрайни колбаси – кренвирши, наденица и ТХК колбаси.
 
С най-висока обща познаваемост при кренвиршите са марките „Леки”, „Кен”, „Бони” и „Аз Ям!”. По отношение на показателя „спонтанна познаваемост” обаче, два от изброените брандове се открояват.
 
Категорията се характеризира с висока степен на лоялност. Около 46 на сто от потребителите обикновено избират една марка, а всеки трети е репертоарно лоялен (избира между 2-3 марки кренвирши на регала).
 
В рамките на продукта AB Brand Tracking изследваме и икономическото благосъстояние и поведение на потребителите във всяка категория. Близо 42 на сто от потребителите на кренвирши споделят, че доходите им са намалели вследствие на пандемията. Всеки трети потребител усеща несигурност и споделя песимистични очаквания, свързани с доходите си и по отношение следващите 3 месеца. Песимистичните очаквания се запазват и по отношение на нарастване на разходите.
 
Както вече споменахме, настоящата ситуация рефлектира значително върху поведението на потребителите и тяхното потребление. Те са станали значително по-внимателни по отношение на това за какво харчат парите си и търсят възможност да спестяват пари, когато пазаруват. Лицата все повече планират пазаруването и разходите си, като всичко това се случва на база избор между утвърдени, наложени марки, с които те вече имат опит.
 
Днес 9 от 10 потребителя в категорията споделят, че посещават ежедневно Facebook. В рамките на продукта обхванахме и темата с инфлуенсърите и честотата на разглеждането им. Около 45% от потребителите на кренвирши следват инфлуенсъри в социалните мрежи. От тях близо 18% споделят, че преглеждат постове на инфлуенсъри веднъж дневно и по-често.
 
 
 
 
 
Кисело мляко
При киселото мляко с най-висока обща познаваемост са марките „Верея”, „Бор-Чвор”, „На баба” и „Боженци”. По отношение на показателя „спонтанна познаваемост” в категорията се откроява един водещ бранд.
 
Преобладаваща част от потребителите в категорията са репертоарно лоялни – обикновено избират между 2-3 марки. Делът на лоялните потребители в категорията е около 29 на сто.
 
При проследяване на икономическото благосъстояние в категорията, 42 на сто от изследваните лица споделят, че доходите им са намалели вследствие на пандемията. По-малък е делът на лицата, в сравнение с предходната категория, които усещат несигурност и имат песимистични очаквания, свързани с доходите си и по отношение следващите 3 месеца (22,6%). Тук също се запазват песимистичните очаквания и по отношение на нарастване на разходите.
 
Потребителите на кисело мляко също са станали по-внимателни за какво харчат парите си и търсят възможност да спестяват пари, когато пазаруват. Лицата отново планират пазаруването и разходите си, като всичко това се случва на база избор между утвърдени, популярни марки, с които те вече имат опит.
 
И тук 9 от 10 потребителя в категорията споделят, че посещават ежедневно Facebook. В тази категория е по-голям делът на лицата, които следват инфлуенсъри в социалните мрежи (64,5%). Всеки четвърти потребител на кисело мляко споделя, че преглежда постове на инфлуенсъри веднъж дневно и по-често.
 
 
 
Почистващи препарати
При почистващите препарати с най-висока честота на покупка сред изследваните лица са препаратите за миене на съдове, дезинфектантите и препаратите за почистване на подове.
 
С най-висока обща известност при препаратите за съдове са марките Medix, Bingo, Fairy и Pur. По отношение на показателя „спонтанна известност” две от марките доминират категорията.
 
Категорията се характеризира с висока степен на лоялност. Близо 46 на сто от потребителите са лоялни към една марка, а делът на репертоарно лоялните потребители, които избират между 2-3 марки е 37,7%.
 
Близо 46% от изследваните лица споделят, че доходите им са намалели вследствие на пандемията. Отново регистрираме несигурност и песимистични очаквания, свързани с намаляване на доходите през следващите 3 месеца (36,3%). 
 
Както при предходните две категории, песимистичните очаквания се запазват по отношение на нарастване на разходите.
9 от 10 потребителя в категорията споделят, че посещават ежедневно Facebook. Дяловете на лицата, които следват инфлуенсъри в социалните мрежи и преглеждат постове поне веднъж дневно са най-ниски от представените до момента категории.
 
 
 
Представената информация за разглежданите категории е малка част от данните, които AB Brand Tracking регистрира и тенденциите, които проследява. „Новото нормално“ определено оказва промяна върху потребителите и техния модел на пазаруване в различните категории. Ние ще продължим да следим случващото се и регулярно ще споделяме различни потребителски прозрения и новости за пазарите. 
 
Днес информацията за пазара е по-важна от всякога. Вашите въпроси относно AB Brand Tracking или някоя категория, която ви интересува, можете зададете на екипа на BluePoint или на медиа агенция Аргент.
 
*AB Brand Tracking е продукт, съвместна разработка на медия агенция „Аргент” и агенция за маркетингови консултации и проучвания Bluepoint, който проследява на периодична база развитието на стотици марки в над 25 продуктови категории на българския пазар.