Списанието

Изберете рубрика:

 

Вакуумираните колбаси с точно тегло държат най-голям пазарен дял в обем

Брой 11, ноември 2020

Дата: 03.12.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Вакуумираните колбаси с точно тегло държат най-голям пазарен дял в обем

Най-голям пазарен дял в обем от цялата категория “Трайни колбаси” държи шпековия салам. По данните на “Нилсен България” делът на шпека даже се увеличава през МАТ октомври-ноември'19 - август-септември'20 спрямо същия период предходната година от 40,6 на сто на 41,9%. Агенцията за маркетингови проучвания включва в категорията “Трайни колбаси” следните сегменти - шпек, луканка, луканков салам, суджук, сурово-сушени наденици, супешница, пръчици, бабек и старец, кренвирши.

Пазарен дял в обем

Анализът на агенцията подрежда останалите сегменти според пазарния им дял в обем в следната последователност - луканка (18,8% за МАТ октомври-ноември'19 - август-септември'20), като при нея има съвсем незначителен ръст спрямо октомври-ноември'18 - август-септември'19 от 0,2-процентни пункта. Следват луканков салам (16,6% през последния наблюдаван период), отново с незначително повишение от 0,1-процентен пункт спрямо предходната година, суджук (6,6 на сто през МАТ октомври-ноември'19 - август-септември'20). Любопитен момент при суджука е, че той губи дял в обем спрямо предходния период МАТ октомври-ноември'18 - август-септември'19, когато е държал 7,1 на сто. Спад има и при сурово-сушените наденици - от 5,5% на 4,7% през последния МАТ. В групата на губещите дял в обем се нареждат сушеницата с понижение от 0,3-процентни пункта до 4,1 на сто през последния период, пръчиците са със спад от 0,2 пункта до 3,7 на сто. Бабекът и старецът отчитат лек ръст от 3,3% до 3,5 на сто през последния МАТ, а кренвиршите падат от 0,1% до 0,0 на сто.

Пазарен дял в стойност

Що се отнася до пазарния дял на трайните колбаси в стойност, шпекът отново е водещ с дял от 34,3% през МАТ октомври-ноември'19 - август-септември'20 спрямо 32,9 на сто през МАТ октомври-ноември'18 - август-септември'19. Увеличение има при луканката от 24,5% на 25,1 на сто през последния МАТ. Сегментите с понижение са луканков салам - от 14,0% на 13,6%, суджук - от 10,4% на 9,9 на сто, сушеница - от 5,2% на 5,0%, сурово-сушените наденици - от 4,5% през предходната година на 3,9 на сто през последния наблюдаван 12 месечен период. При бабека и стареца има незначително увеличение от 1-процентен пункт до 4,4 на сто през последния МАТ, пръчиците падат с 0,3 пункта до 3,7% през последната година, кренвиршите и тук губят дял от 0,1 до 0,0%.

Промяна в продажбите в стойност

Най-голямо понижение в продажбите в стойност на годишна база отбелязва сегментът на кренвиршите (-42,8%), показват данните на “Нилсен България”. Следват сурово-сушените наденици (-12,8%), пръчиците (-5,7%), суджук (-3,5%), сушеница (-1,8 на сто), луканков салам (-1,4%). Продажбите в стойност са нараснали при луканката (+4,0%), шпека (+5,8%) и бабека и стареца (+6,2%).

Пазарен дял според типа опаковка

Най-голям пазарен дял в обем през последния 12-месечен период, приключил през август-септември 2020 г. държат вакуумираните продукти с точно тегло (48%). Техният дял е нараснал с 3,1-проценти пункта спрямо година по-рано, показват данните на агенцията за пазарни проучвания. Следват продуктите на килограм с дял от 43,3 на сто, но той се понижава спрямо МАТ октомври-ноември'18 - август-септември'19, когато е бил 47,6%. Този сегмент отбелязва най-голям спад в продажбите в обем на годишна база (-18,5%). На трето място по пазарен дял в обем се нареждат нарязаните и вакуумирани продукти с точно тегло (6,9%), които отбелязват минимално увеличение спрямо предходния МАТ от 0,6-процентни пункта. Най-малък дял държат невакуумираните колбаси с точно тегло (1,7%), които също растат спрямо предходната година с 0,5 пункта. Те отбелязват и най-голяма промяна в продажбите в обем спрямо година по-рано (+23.9%).

По отношение на пазарния дял в стойност, отново водещи са вакуумираните колбаси с точно тегло (50,1 на сто), които отбелязват ръст от 3,7-процентни пункта. Продуктите, продавани на килограм понижават дела си в стойност през последния наблюдаван период от 45,9% на 41,2 на сто. Вакуумираните нарязани колбаси с точно тегло се увеличават от 6,2% на 6,5%. Невакуумираните продукти с точно тегло постигат растеж от 1,5 на сто на 2,2%, като този сегмент реализира и най-сериозна промяна в продажбите в стойност на годишна база (+52,1%).

Големина на опаковката

Опаковки от 500+ грама имат най-голям пазарен дял в обем (49,6%) и в стойност (46,3%), макар, че и по двата показателя този сегмент губи позиции спрямо МАТ октомври-ноември'18 - август-септември'19. Следващи по предпочитание са опаковки до 200 г с дял в обем от 22,8% и в стойност - 28,1%. И при двата показателя се наблюдава ръст спрямо предходната година.

Колбасите според типа месо в тях

Водещи по пазарен дял в обем през МАТ октомври-ноември'19 - август-септември'20 са колбасите от смесено месо (49,6%), но те отбелязват спад от 1,7-процентни пункта спрямо същия период година по-рано. Делът им в стойност е 49,8%, като той също леко се понижава от предишния МАТ, когато е бил 50,9 на сто. Следват колбасите от свинско месо с дял в обем от 44,6 на сто, като той се покачва с 1,1 пункта спрямо предходната година. В стойност продуктите от свинско месо се увеличават с 0,9-процентни пункта до 42,9% през МАТ октомври-ноември'19 - август-септември'20. Трети по пазарен дял в обем са телешките колбаси (4,5 на сто), които се покачват с 0,3-процентни пункта през последния 12-месечен период. Ръстът на дела им в стойност е от 0,1 пункта.

Най-голяма промяна в продажбите в обем на годишна база се наблюдава при колбасите от пилешко месо (+72,5%). Продажбите им в стойност пък са се увеличили с 92,3%. Колбасите от птиче месо имат 8,8% ръст на продажбите в обем и 18,3 на сто увеличение на продажбите в стойност. При свинските колбаси се вижда понижение от 8,1 на сто в продажбите в обем и увеличение от 3,9% в стойност. Продажбите в обем на телешко спадат с 5,1 на сто, но се нарастват с 3,0% в стойност.

Продажби в търговски обекти

Супермаркетите с площ над 300 кв. метра държат най-голям пазарен дял както в обем (46%), така и в стойност (48%). Следващият канал по пазарен дял са средните хранителни магазини - 30 на сто в обем и 30% в стойност. На трето място идват обектите от типа “традиционна търговия”, с площ под 40 кв. метра с 23 на сто пазарен дял в обем и 21% - в стойност. Данните на “Нилсен България” показват, че най-голям спад на продажбите в обем през последния МАТ отчитат средните хранителни магазини (-12,0%). При традиционната търговия понижението е с 11,5 на сто, а в супермаркетите е с 8,9%. По отношение на продажбите в стойност на годишна база се вижда, че спад се отчита единствено в обектите от традиционната търговия (-2,0%). В супермаркетите има ръст на продажбите в стойност от 4,1% спрямо МАТ октомври-ноември'18 - август-септември'19, а в средните хранителни магазини увеличението е от 0,6 на сто.

Топ производители

В топ 5 на производителите по обем и стойност, подредени по азбучен ред, влизат Белла България, Бони Холдинг, Еко Мес, Елко ООД Пловдив, КФМ.