Списанието

Изберете рубрика:

 

Категорията „Безалкохолни напитки“ с ръст в стойност от 7% през 2023 година

Брой 5, май 2024

Дата: 01.06.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Категорията „Безалкохолни напитки“ с ръст в стойност от 7% през 2023 година

 

Категорията „Безалкохолни напитки“ остава на нивата от 2022 година по отношение за закупените обеми, докато в стойност расте с 7% през 2023 година, показват данните на  Потребителски панел ГфК* за период FY 2023 г. и FY 2022 г.

Категория „Безалкохолни напитки“ реализира със 7% повече стойност през 2023 г. спрямо 2022 г. от покупки на домакинствата. Категорията запазва значимия си брой купувачи в страната - 90% от домакинствата в България са закупили поне веднъж безалкохолна напитка. За стимулиране на ръста на категорията компаниите трябва да се насочат към интензификацията на покупките – по-чести покупки и по-голямо количество на единично пазаруване. Промоционалните покупки стимулират повече закупени обеми на единично пазаруване.

Положителният годишен резултат за категория „Безалкохолни напитки“ се дължи на растящите средни цени 7% и увеличението на закупеното количество на пазаруване. Въпреки това количеството, което едно домакинство купува от категорията, остава стабилно поради намалената честота на пазаруване на категорията.

Средният общ обем, закупен от едно домакинство за цялата 2023 година, е 89 литра безалкохолни напитки за домашна консумация. Честотата, с която се пазарува категорията е 30 пазарувания, което е 2,953 мл на покупка. Общата похарчена стойност от едно домакинство за Безалкохолни напитки за периода 95,11 лв.

Канали за пазаруване

Домакинствата предпочитат Супермаркетите за пазаруването на Безалкохолни напитки. Следват Малки хранителни магазини (традиционна търговия). Двата канала реализират половината от общо закупените обеми и привличат същия дял от стойността на категорията през 2023 година.

Въпреки че Хипермаркети и Дискаунтъри отговаря за по-малки дялове от категорията, тези два канала изпреварват Малки хранителни магазини по брой купуващи домакинства. Над 40% от домакинствата са купили категорията поне веднъж във всеки от двата модерни канала. 

Незначително увеличаване на дела на собствените марки

Брандираните продукти запазват значимата си роля на пазара въпреки по-високите средни цени, които продължават да растат през 2023 г. Собствените марки безалкохолни напитки увеличават незначително дела си до 8% от закупените продукти, достигайки до 24% от домакинствата.

В опит да намалят разходите, 63% от купувачите са закупили продукт на промоция през 2023 година. Като дял от общото закупено количество промоционалните покупки представляват 33%, което е 4 пп увеличение спрямо 2022 година.

Безалкохолните напитки с вкус на Кола представляват половината от обема на цялата категория

Безалкохолните напитки с вкус на Кола представляват половината от обема на цялата категория. За разлика от цялата категория Кола продуктите губят купувачи, което заедно с намаляващата честота води до 1% загуба в закупените обеми.

Разрастването на пазара на Кола продукти в стойност е 6%, в резултат основно от повишението на средните цени спрямо 2022 година.  Купуващите домакинства намаляват с 3% през 2023 г. и едновременно с това намаляват честотата на покупка на Кола продукти. Купувачите увеличават закупения обем за периода, като тази тенденция се движи основно от промоционалните покупки.

Традиционно Кола продуктите разчитат на повече промоционални покупки. След ръста на промоциите през 2023 г. делът им е с два пъти по-висока значимост, отколкото при вкусове Лимонада и Тоник. Обратна е тенденцията при Собствените марки, които при Кола продуктите изостават спрямо цялата категория.

Домакинствата предпочитат Супермаркетите за покупка на този тип газирани напитки. Хипермаркети са на второ място, следвани от Дискаунтъри. За разлика от цялата категория при Кола сегмента традиционната търговия намалява като дял от закупените обеми.

Безалкохолните напитки тип Тоник представляват най-малката група в категорията

Безалкохолните напитки тип Тоник представляват най-малката група в категорията най-малко купувачи и най-редки покупки. През 2023 година Тоник имат негативно развитие в стойност спрямо 2022 г. въпреки два пъти по-динамичния ръст на средните цени спрямо останалите вкусове безалкохолни напитки.

За период от една година пазарът на Тоник напитките се свива с 1% в стойност и с много по-драматично по отношение на закупеното количество - 15% по-малко обеми за домашна консумация. Тази динамика е силно повлияна от двуцифрения ръст на средните цени за срок от една година. Домакинствата реагират с намаление на закупените обеми и по-малка честота на покупките. Делът на купувачите също намалява с 2пп до 34% от всички домакинства в страната.

Минимаркетите запазват ключовата си роля в покупките на Тоник от домакинствата, докато Супермаркетите остават на второ място. Малките хранителни магазини (Традиционна търговия) губи позиция за покупките на категорията спрямо 2022 г. Дискаунтърите със значим ръст за категорията, което води до увеличаване делът на канала от общия закупен обем Тоник.

Тоник напитките поддържат висок дял на Собствените марки в покупките на домакинствата. През 2023 г. този дял е 14%, което надвишава делът на Собствените марки при останалите типове Безалкохолни напитки. За сметка на това промоционалните предложения са под средното за категорията - 22% от закупените обеми е закупен на промоция.

Безалкохолните напитки от типа Лимонада нарастват с 10% в стойност

Безалкохолните напитки от типа Лимонада нарастват с 10% в стойност за период от една година. Също така Лимонада с ръст на закупените количества спрямо 2022 г.  Купувачите на този тип безалкохолни напитки също намаляват, но с по-бавен темп. Кола и Лимонада достигат до еднакъв брой домакинства  - 77% през 2023 г.

Индикаторите, които са ключови за развитието на категорията, са както нарастващите цени, така и увеличение на закупените обеми. Лимонада е с ръст на обема като резултат от нарастваща интензивност на покупки на домакинствата -  повече закупено количество на пазаруване и известно подобрение на честотата на пазаруване. Лимонада следва категорията в нарастването на средните цени, но под средния темп на ръст, оставяйки най-евтината безалкохолна напитка.

Традиционният търговски канал – Малки хранителни магазини, е най-важният канал за купуване на Лимонада до 34% от общо-закупените количества, което значително изпреварва нивата на канала в цялата категория Безалкохолни напитки. Супермаркети остават втори по значимост. Модерните канали Хипермаркети и Дискаунтъри с по-малко покупки на Лимонада от категорията.

Промоционалните покупки нарастват през 2023 г., достигайки 24% (2пп повече спрямо 2022 г. и 6пп повече спрямо 2021 г.), но остават под средните нива за категорията.

 

*Потребителският панел е представителна извадка от 2500 български домакинства, които ежедневно рапортуват покупките си за домашна консумация. Отчетът на домакинствата става чрез сканиране на продуктовите баркодове, използвайки приложението GfK MyScan или сканиращо устройство. Така агенцията получава информация кой купува, какво купува, къде купува и на каква цена през даден период от време.