Списанието

Изберете рубрика:

 

Категорията „Чипс и Снакс“ продължава да повишава средната цена за втора поредна година

Брой 6, юни 2024

Дата: 01.07.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Категорията „Чипс и Снакс“ продължава да повишава средната цена за втора поредна година

Макар и с по-бавен темп на увеличение през 2024 година категорията „Чипс и Снакс“ продължава да повишава средната цена за втора поредна година. Двете категории със загуба на купувачи през 2024 г. Категориите по-рядко попадат в кошницата на домакинствата, което води до общ спад в закупените обеми за домашна консумация. Данните са на Потребителски панел ГфК за период MAT Април 2024 г. и МАТ Април 2023 г.

Чипс (картофен и царевичен) с 1.4% намаление на привлечената стойност през МАТ Април 2024 г. Резултатът на цялата категорията е повлиян от спада в картофен чипс, докато царевичен чипс бележи положително развитие в стойност.

Категория „Чипс“ губи купувачи през МАТ Април 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. Единственият индикатор, който отчита ръст за последния период е средната цена, която нараства с над 15%.     

За разглеждания период 59% от българските домакинства са купили чипс за домашна консумация поне веднъж, което е намаление от 4 пп спрямо 2023 г. Купувачите също така намаляват честотата, с която пазаруват категория „Чипс“, както и пазаруват по-малко количества на едно пазаруване. Средно купувачите на категорията купуват чипс 8.6 пъти и средно 12.2 опаковки годишно. Индикаторите честота и обем на единично пазаруване имат негативно развитие и в резултат категорията отчита спад от 16% на закупеното количество за домашна консумация.

Разходът на домакинството за чипс нараства с 5.4%, достигайки 31.25 лева за периода МАТ Април 2024 г. От общия разход за категорията 44% е за покупки на промоционални предложения  Промоционалните покупки регистрират по-малко купувачи спрямо 2023 г., но стимулират увеличение на честотата на пазаруване, въпреки че средните цени също бележат двуцифрен ръст. Движен от увеличението на цената и ръста в честотата на покупките, промоционалният сегмент привлича 10% повече средства, а не-промоционалните покупки намаляват с 8.6% в привлечена стойност. За развитието на категория чипс (общо картофен и царевичен) с изключителна важност са промоционалните предложенията, които се оказват привлекателни за купувачите.     

Собствените марки в категория „Чипс“ успяват незначително да увеличат присъствието си в категорията, достигайки 22% от закупените обеми през 2024 г. Собствените марки чипс на търговските вериги успяват да привлекат купувачи и да подобрят количеството, закупено на единично пазаруване. Резултатът е 12% увеличение на привлечената стойност за период от една година и минимален спад в обемите. Отново значим ръст на средните цени е двигател на този резултат, но въпреки това средната цена на собствените марки чипс остава под средната за категорията.

Всички търговски канали регистрират спад в закупените обеми от домакинствата. Супермаркетите с минимално намаление и остават каналът, който отговаря за най-голям закупен обем и спрямо 2023 г. добавя дял от общите покупки на чипс. Дискаунтърите изместват Хипермаркетите от второто място. Минимаркети и Малки хранителни магазини с намаляващ дял, достигайки 10% от закупените обеми.

По отношение на брой пазаруващи домакинства, категорията губи купувачи в почти всички типове канали. От водещите търговски формати само Супермаркети бележат ръст на купувачите през 2024 г. спрямо 2023 г.

Снак-продукти (царевични пръчици, лучени кръгчета, чипс от алтернативни продукти) са купени за домашна консумация от 69% от българските домакинства.

Развитието на тази под-категория (в по-голямата категория Снаксове) регистрира значимо намаление в обемите, закупени от домакинствата спрямо 2023 г. Спадът в стойност е по-малък (-7% по-малко продажби спрямо 2023 г.). Нарастващата средна цена през 2024 г. успява да компенсира спада в закупените количества от категорията.

По-малките закупени обеми са резултат от намалена честотата на пазаруване и по-малко количество на пазаруване. Броят на купуващите домакинства остават близо до нивата от 2023 г., но категорията се купува с по-малка интензивност.

Супермаркетите реализират най-голям дял от обемите, достигайки една трета от покупките през МАТ Април 2024 г. На второ място са Малки хранителни магазини (традиционна търговия), увеличавайки дела си до 22%. Минимаркети (модерна търговия) са трети по предпочитания на домакинствата. Всички канали обаче са със загуба на обеми и стойност от снак-продукт спрямо предходната година.

Супермаркетите са единственият от топ каналите, който успява да запази стойността, която привлича от покупки на категорията през 2023 г. Всички останали типове канали регистрират намаление в привлечените от категорията средства.

Категория снак-продукти със стабилно съотношение брандирани продукти и собствени марки на търговските вериги. Делът на собствените марки остава 7% от закупените обеми, което оставя повече възможности за продуктите с търговска марка.

Промоционалните покупки с дял малко над 1/5 от обема на категорията като бележат минимален спад спрямо делът им през 2023 г. и показва, че промоционалните покупки не успяват да се превърнат в доминиращи сред купувачите на категорията.

Солетите са най-голямата под-категория с най-голям дял в обем, но в стойност е на трето място. Динамиката за последната една година показва ръст от 13% в стойност и стабилен обем спрямо 2023 г. Ръст на средните цени стои зад разрастването на категория Солети.

По отношение на търговските канали за покупки на под-категорията Супермаркети нараства до почти 1/3 от обемите, а Дискаунтъри до 21%. Хипермаркети губят позиции за категорията, малкият формат магазини като Минимаркети и Малки хранителни магазини също с намаляващи дялове от покупките. Каналите с увеличение в обемите закупени солети (Супермаркети и Дискаунтъри) се възползват от увеличението на купувачите на категорията и по-интензивни покупки.

Собствените марки солети са 20% от направените покупки в обем, което е увеличение от 3 пп спрямо 2023 г. Този тип продукти при солетите се радва на значим ръст на купувачите и по-чести и по-големи покупки, въпреки двуцифрения ръст на средните цени.

Промоционалните покупки се увеличават и през 2024 г. 30% от обемите са закупени на промоции.

Crisp bread (Брускети, Бейк Ролс, Кубети). Категорията постига 14% ръст на средствата от покупките на домакинствата за една година. Това е една от групите в категория „Чипс и Снакс“, която също така успява да увеличи закупените обеми с 2.4% за периода. Категорията привлича купувачи, както и попада по-често в кошницата на домакинствата спрямо 2023 г. Всичко това е допълнено и от 11% ръст на средната цена.   

По-малко купени обеми във всички търговски канали с изключение на Супермаркети, които бележат 23% повече обем за една година и Хипермаркети, които имат минимален ръст на обема. Каналът увеличава купувачите на категорията и честотата на пазаруването й. 

Домакинствата пазаруват категорията най-вече в супермаркети, като този канал нараства до значимия дял от 45% от закупените обеми през МАТ Април 2024 г. Хипермаркетите губят позиции, но остават на второ място с 1/5 от обемите на категорията. Минимаркети се изравняват с Малки хранителни магазини с дял от 11%, но Минимаркетите бележат спад.  

Категорията е с незначителен дял собствени марки под 3% от обема на категорията. За сметка на това промоционалните покупки имат един от най-значимите дялове и растат и през 2024 г. Купувачите са закупили 50% от обем на някакъв вид промоция (не само ценова). Промоционалните покупки привличат купувачи за сметка на намаляващите купувачи на продукти на редовна цена.

Крекерите са най-динамични в категорията, отбелязвайки 16% увеличение в стойност. Крекерите с повече купувачи, достигайки до 64% от българските домакинства през МАТ Април 2024 г. Обемът на закупените количества за домашна консумация също бележи ръст. Купувачите на Крекери с повече обем на едно пазаруване и купуват категорията на по-високи средни цени.

Над половината обеми са закупени от Супермаркети и Малки хранителни магазини и през двата разгледани периода. Супермаркети нарастват като през 2024 г. отговарят за над 1/3 от обема, закупен от домакинствата. Хипермаркети и Дискаунтъри са с по-слаби пазарни позиции с дял под 10% всеки от обема на категорията.

Супермаркетите привличат купувачи и се възползват от по-интензивни покупи (по-чести, по-големи количества на единично пазаруване), докато Минимаркетите с по-редки покупки, които компенсира с повече купувачи и нарастване на обема на покупка за период от една година.    

По-малко купувачи на категорията в Хипермаркети, Минимаркети и Малки хранителни магазини, ако сравним с 2023 г.   

Увеличение на собствени марки и в абсолютен обем и в дял, но остават под 13% в обема на категорията. И двата сегмента собствени марки и промоционални предложения успяват да увеличат броя купувачи значимо повече от брандираните продукти и тези, които не са купени на промоция. Промо покупките с известно увеличение на своя дял до 30% от целия обем на крекери. Промоциите се оказват подходящ маркетингов подход за привличане на нови купувачи в категорията.  


*Потребителският панел е представителна извадка от 2500 български домакинства, които ежедневно рапортуват покупките си за домашна консумация. Отчетът на домакинствата става чрез сканиране на продуктовите баркодове, използвайки приложението GfK MyScan или сканиращо устройство. Така агенцията получава информация кой купува, какво купува, къде купува и на каква цена през даден период от време.