Списанието

Изберете рубрика:

 

Минералната вода е водещ сегмент в общата категория

Брой 4, април 2023

Дата: 04.05.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Минералната вода е водещ сегмент в общата категория

Бутилираната вода бележи ръст  през последния МАТ период*, показват данните на „NielsenIQ България“, като реализираните продажби достигат ръст от 25% в стойност и 6% в обем, спрямо предходния МАТ.

Относно важността на каналите на МАТ база неорганизираната търговия в магазини над 100 кв.м. генерира най-големи продажби както в обем (ръст от 29%) така и в стойност (ръст от 49%), следвани от големите магазини от 40 до 100 кв.м. в организираната търговия с 13% ръст на продажбите в обем и с 35% ръст в стойност.

Забелязва се и сравнително повишаване в ХоРеКа канала по-отношение на стойност (ръст от 33%). Този канал с бавни темпове увеличава своя дял, както в стойност (31%) така и в обем (10%). 

Сегментът с най-голяма важност по отношение на генерираната стойност за категорията „Вода“ е минералната вода, която е дял от 60 % за тазгодишния МАТ период. Следват изворната вода с 28% дял и трапезната вода с дял от 12%.

При овкусените води се наблюдава покачване както в обем с 33%, така и в стойност с 45%. Те заемат по 3% дял от категория бутилирани води в обем и в стойност.

Относно динамиката на разфасовките, разфасовките от 1,01 л до 1,49 л отбелязват значителен ръст в категорията в обем и в стойност за последния МАТ период.

Следват разфасовките от 0,00 до 0,49 л  - съответно с 50% ръст в обем и 70 % ръст в стойност. Забелязва се покачване в дела им от категорията в обем от 2% и в стойност 11%. Тук ясно може да кажем, че увеличението през последния МАТ период се дължи и на възраждащия се ръст на потреблението в ХоРеКа канала, който както вече споменахме, достига ръст от 33% в стойност и 9% в обем за последния разглеждан период.

Спрямо дела в категорията на видовете разфасовки - 1,50 л запазват показателите си в обем и намаляват в стойност. Опаковките от 5,00 л до 10,00 л и повече започват да губят дял в категорията, за разлика от преходния МАТ период, който все още беше силно повлиян от ситуацията с ковид-19 и затварянето на голяма част от ХоРеКа обектите в канала.

Топ 5 производители по продажби в стойност, подредени по азбучен ред, са „Акуарекс-Б“ ООД Велинград, БК „Горна Баня“ ООД, „Девин“ АД, „Кока-Кола ХБК България ЕООД“, ТПК „Михалково“.


*Забележка: МАТ период: Март 2022 – Февруари 2023 (MAT TY) спрямо Март 2021 – Февруари 2022 (MAT LY)

Пазар: Тотал България включващ канали на търговия: ХоРеКа, Импулсен канал (удобни магазини, павилиони), Търговски вериги над 300 кв.м, Търговски вериги 100-300 кв.м, Търговски вериги 40-100 кв.м., Неорганизирана търговия над 100 кв.м, Неорганизирана търговия 40-100 кв.м., Средни и малки хранителни магазини под 40 кв.м.