Списанието

Изберете рубрика:

 

Препаратите за съдове отбелязват ръст от 9,3% в стойност

Брой 4, април 2021

Дата: 29.04.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Препаратите за съдове отбелязват ръст от 9,3% в стойност

С 9.3% е нараснал пазарът в стойност препаратите за съдове през МАТ ноември 2020 г. спрямо същия 12-месечен период година по-рано. Това показват наблюденията на „Потребителски панел“ на ГфК България, който следи седмичните покупки на 2500 домакинства, които са национално представителни за страната.

Нови купувачи

Анализът на агенцията показва, че влизащите и препаратите за съдомиялна и препаратите за ръчно измиване регистрират повече привлечени купувачи за същия период. Препаратите за съдомиялна отчитат увеличение в стойност от 15,3%, а тези за ръчно измиване – 7,5 на сто.  Общата категория „Препарати за съдове“ и „Препарати за ръчно измиване“ са били с по-висока средна цена през последния отчетен период спрямо година по-рано.

Общата категория „Препарати за съдове“ е успяла да привлече повече домакинства през МАТ ноември 2020 спрямо МАТ ноември 2019 като пенетрацията през последната година е 81,1%. Дори и с новите привлечени домакинства обаче, честотата на пазаруване и количествата на единична покупка са се запазили на същите нива спрямо предходния период. Потребителите са правили средно по 5 покупки, като на единично пазаруване са слагали в кошницата си 0.8 литра.

Промоции

Делът на промоционалните покупки се е увеличил в стойност в общата категория „Препарати за съдове“ (+0,2 процентни пункта до 33,7%), но също и при препаратите за ръчно измиване (+0,4 процентни пункта до 25,6 на сто). При препаратите за съдомиялна картината е различна – отчита  се спад в промоционалните покупки с 2,3 процентни пункта до 58,1%.

Продажбите на собствени марки и в трите категории препарати за съдове привличат повече средства, което води до повишаване на техния дял в стойност спрямо МАТ ноември 2019. Положителната промяна е най-видима при препаратите за съдомиялна машина, при които се вижда ръст на собствените марки с 1,2 процентни пункта до 11 на сто. При препаратите за ръчно измиване увеличението е от 0,5 процентни пункта до 5,2%, а в общата категория „Препарати за съдове“ нарастването на дела на собствените марки е с 0,7 процентни пункта до 6,6%.

Канали за покупка

По отношение на продажбите в различните търговски канали, цялата категория има ръст от 9,3% в стойност. Най-значимо през последния МАТ ноември 2020 е увеличението в хипермаркетите (+21,4%), следвано от други търговски канали (+19,5%) и супермаркети (+16,4%). Понижение има при мини маркетите (-4,8%) и в кеш & кери канала (-6,6%).

Препарати за съдомиялна

Препаратите за съдомиялна са добавили 15,3% към стойността си през 2020 г., постигайки по-висок ръст спрямо развитието на цялата категория препарати за съдове. Значимият ръст се дължи на повечето привлечени купувачи на категорията, показват данните на „ГфК България“. Пенетрацията в категорията е 8 на сто, като през МАТ ноември 2020 тя се увеличава спрямо същия период година по-рано. За сметка на привлечените повече купувачи, честотата на покупка пада спрямо МАТ ноември 2019 до средно 2,3 покупки за отчетения последен период. Количеството на единично пазаруване се запазва на нивата от предходната година и е 1,3 пакета.

Въпреки ръста на цялата категория, маркетинговата агенция наблюдава спад в стойност от 2,3 процентни пункта на промоционалните покупки на препаратите за съдомиялна машина до 58,1 на сто. Средната цена в категорията спада, което води до по-малко промоционални оферти на продукти с вече намалени средни цени, посочват от „ГфК България“. Марките на търговските вериги увеличават важността си за категорията препарати за съдомиялна с 1,2 процентни пункта до 11 на сто. Този ръст е по-голям отколкото ръста на общо категорията „Препарати за съдове“.

Най-предпочитан канал за закупуването на препарати за съдомиялна са хипермаркетите (30,9%). През МАТ ноември 2020 те отчитат увеличение от 42,4% в стойност спрямо предходния период. Един от най-големите ръстове в стойност през последната година обаче отбелязват супермаркетите (+54,6%), докато тяхната важност като цяло за продажбата на този тип продукти е 13,1%. Делът на продажбите в малките хранителни магазини е 15,1%, а през последната година в тях се вижда увеличение от 32,5 на сто спрямо предходния МАТ. В дрогериите промяната през последната година също е положителна (+13,5 на сто), като общо тяхната важност за продажбите в стойност е 15,8%. Понижение в продажбите има в дискаунтърите (-30,1%) и в кеш & кери магазините (-31,6%).

Препарати за ръчно измиване

Препаратите за ръчно измиване на съдове отчитат 7,5% ръст на похарчените средства. Категорията е привлякла нови купувачи, има и увеличение на средната цена. Пенетрацията в категория „Препарати за ръчно измиване“ е 80 на сто. Честотата на покупка през  МАТ ноември 2020 остава стабилна спрямо предходната година и е 4,9 покупки. Закупените количества на единично пазаруване също остават непроменени спрямо предходния МАТ до 0,8 литра/килограма. Промоциите в тази категория са се увеличили с 0,4 процентни пункта до 25,6%, а собствените марки на търговските вериги са се увеличили с 0,5 процентни пункта до 5,2 на сто.

Категорията реализира най-висок ръст на продажбите в стойност в хипермаркетите (+11,5%). Важността на този канал през последния МАТ е 17,1 на сто. Супермаркетите, чиято важност за продажбите в категорията е 21,7 на сто, регистрират увеличение от 11% през последната година. Единственият канал, в който се отчита намаление са минимаркетите (-5,6%).